TASUTA ÕIGUSABI ERIVAJADUSTEGA INIMESTELE

(KESKMISE, RASKE, SÜGAVA PUUDEGA)  JA VÄHEKINDLUSTATUD INIMESTELE

sissetulek (pereliikme kohta) jääb alla kehtiva miinimumtöötasu

Eelregistreerimine vastuvõtule

Valgamaa Puuetega Inimeste Kojas

(Kungla 15, Valga)

telefonil 601 5122/53 850 005

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ДЛЯ ЛЮДЕЙ С НЕДОСТАТКАМИ ЗДОРОВЬЯ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ

ЧЕЙ ДОХОД НА ОДНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ НИЖЕ УРОВНЯ УСТАНОВЛЕННОЙ В ЭР МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Регистрация на прием к юристу

     по телефону: 601 5122/53 850 005