Organisatsioon

Valgamaa Puuetega Inimeste Koda MTÜ

Mittetulundusühing asutati 22. septembril 1994.a.

Kotta kuulub 675 liiget, kes on koondunud 11-sse erinevate puuetega inimeste seltsi.

Valgamaa PIK on erinevate puuetega inimeste seltsidele katusorganisatsiooniks, Koja tegevust juhib 4-e liikmeline juhatus.

Eesmärk:

Kaitsta ühistegevuse läbi puuetega inimeste tegutsevate ühingute huve ja selle kaudu iga ühingu üksikliikme huve. Abistada ja suunata ühingute omaalgatuslikku tegevust tagamaks ühingute liikmetele eluoluks võrdsed võimalused teiste kodanikega. Olla vahendajaks ühingute ja riigi ning omavalitsuste vahel ja koostööpartneriks kõikidele Koja tegevusest huvitatud firmadele ja teistele puuetega inimestega tegelevatele ühingutele ning katusorganisatsioonidele.

Koda lähtub oma tegevuses nii 16. mail 1995.a. Vabariigi Valitsuse poolt heakskiidetud Puuetega Inimeste Võrdsete Võimaluste Loomise Standardreeglitest kui ka Eesti Vabariigi invapoliitika üldkontseptsioonist.

Tegevus:

Seltsid korraldavad Kojas infoüritusi haigusteadlikkuse tõstmiseks, tutvuvad seadusandlusega, tegelevad jõukohaselt spordiga ja isetegevusega,veedavad ühiselt vaba aega. Kojas tegutseb laulu- ja tantsuring, kantritrupp, instrumentaalansambel, võimlemisrühm, näite- ja käsitööring. Korraldatakse kohtumisi teiste maakondade seltsidega. Seltsidesse kuuluvad nii eestlased kui ka venelased.

Kojas asub Valga Linna Pensionäride Liit ( aktiivselt tegutsevaid liikmeid üle 300 ), kellega seltsidel on tihe ja sujuv koostöö. Seoses juurdeehituse valmimisega on lahenduse leidnud ka ruumipuuduse küsimus , nüüd on võimalus korraldada erinevaid kohtumisi eriarstide ja teiste oma ala spetsialistidega.

Koja tegevust rahastab osaliselt HASARTMÄNGUMAKSU NÕUKOGU.
Valga vallavalitsus eraldab Kojale tegevustoetust, mida kasutatakse sotsiaal teenuste osutamise ja puuetega inimeste huvitegevuse korraldamise eesmärgil vajalikeks personali- ja hoone majandamise kuludeks.

Koja tegevuse suuremad rahastajad on Eesti Puuetega Inimeste Fond ja Valga Vallavalitsus

MTÜ tegevuskava2018