KUIDAS OMASTE HOOLDAMISE KÕRVALT TÖÖLE MINNA?

Ei ole uudis, et nii Valgamaal kui üle Eesti elab üha rohkem eakaid inimesi. Samuti on kasvanud selliste inimeste arv, kes vajavad ühes või mitmes igapäevases tegevuses kõrvalist abi. Hoolduskoormus langeb sageli abivajaja lähedastele.

Kuigi Eesti seadusandlus otsesõnu seda ei nõua, jääb hooldusvajadusega lähedase – puudega täisealiste laste, vanemate, abikaasade – eest hoolitsemine pahatihti pere siseasjaks.  Väike sündimus ja suur väljaränne on kaasa toonud noorema põlvkonna kiire kahanemise, mistõttu üha väiksemale osale rahvastikust langeb üha suurem hoolduskoormus. Seega elavad meie seas inimesed, kelle tööpäevad algavad ammu enne koitu ja lõppevad varastel öötundidel. Hinnanguliselt on Eestis hoolduskohustus ligikaudu 30 000 naisel ja 17 000 mehel. Inimesed jäävad hoolduskoormuse tõttu tihtipeale tööturult eemale või on lisaks täisajaga töötamisele koormatud oma lähedaste hooldamisega.

Hooldamine nõuab aega ja jõudu

Küllap teab igaüks, kes pikema või lühema aja vältel on hooldanud oma lähedast, et selline olukord on stressirohke ja väsitav. Kõige keerulisem ongi erinevate rollide ühitamine: käia tööl, olla pere jaoks olemas, kasvatada lapsi ning olla ööpäevaringselt valmis rahuldama hooldatava lähedase vajadusi. Kuidas jätkata töölkäimist, kui mure ja kurnatus ei lase ametiülesannetele korralikult keskenduda? Kuidas lahkuda töölt ning pühenduda täiel rinnal omast hooldama, kui elu tahab elamast, arved maksmist?

Riiklikul tasandil on mõistetud, et hooldusvajadusega inimeste paremaks abistamiseks ja pereliikmete koormuse vähendamiseks on esmatähtis tegeleda pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse parandamisega, et inimesed ei peaks oma lähedaste hooldamise tõttu jääma aktiivsest tööelust eemale.

Teenuste kättesaadavuse parandamiseks on Valga vald kutsunud Euroopa Sotsiaalfondi rahastuse toel ellu projekti „Tööturul osalemist toetavate hoolekandeteenuste arendamine Valga vallas”, et toetada hoolduskoormusega inimeste tööle minemist ning tööl püsimist.

Teenused aitavad koormust vähendada

Projekti raames pakutakse järgnevaid teenuseid: päevahoiuteenus, isikliku abistaja teenus, koduhooldusteenus ja tugiisikuteenus. Neid teenuseid (va koduhooldusteenus) ei ole Valga vallas varasemalt pakutud.

Päevahoiuteenus on mõeldud täisealistele, kellele tööealine pereliige ei saa töötamise tõttu vajalikku hooldust tagada. Seega, kui teie hooldatav lähedane ei suuda seniks, kuni te tööl olete, enam kodustes tingimustes üksi toime tulla, saab abi päevahoiuteenusest.

Päevakeskus ootab kliente argipäevadel kella kaheksast kella viieni õhtul. Hetkel käib keskuses koos seitse inimest, nii eakaid kui noori, kuid ruumi jagub veel mitmekümnele. Päevahoiuteenust on võimalik kasutada kõikidel argipäevadel või siis vaid mõnel päeval nädalas – nii nagu vajadus on.

Klientide päevad on keskuses igal juhul tihedalt tegevusi täis. Hommikuti tehakse erinevaid käelisi tegevusi ning arutatakse ühiselt, mida lõunaks süüa teha. Söök tehakse nimelt päevakeskuses tegevusjuhendaja juhendamisel üheskoos: igaüks saab jõukohaselt panustada. Näiteks hiljuti tehti frikadellisuppi ning magustoiduks pannkooke. Vähesega igatähes ei lepita: ise meisterdatakse valmis kõik, isegi frikadellid. Pärast lõunasööki pestakse nõud ning kui ilm kannatab, minnakse jalutama.

Pärastlõunal on võimalik rahulikult pikutada või siis koos juhendajaga nuputamisraamatust ülesandeid lahendada. Teinekord loeb tegevusjuhendaja ette muinasjuturaamatuid ning toimub ühine arutelu, milliseid mõtteid etteloetu tekitas. Samuti mängitakse mitmesuguseid täringu- ja mõtlemismänge.

Päevahoiuteenuse osutaja MTÜ Päikeseringi Selts töötab selle nimel, et tegevused mitmekesistuksid. Näiteks alustab sügisel tegevust kunstiring.

Juba lähitulevikus plaanitakse päevakeskus avada Valgas aadressil Kungla 12, kuid kuniks maja remonditakse, osutatakse teenust Valga Puuetega Inimeste Kojas. Kuna päevahoiuteenust pakutakse sotsiaalfondi rahastatud projektist, on teenus tasuta. Oma huvist teadaandmiseks tuleb pöörduda Valga vallavalitsuse sotsiaaltööteenistuse poole aadressil Puiestee 8 Valga või e-posti teel valga@valga.ee. Teenuseid saab taotleda ka e-keskkonnas, mille leiab Valga valla kodulehelt www.valga.ee.

Anu Viltrop

Projektijuht