MTÜ Päikeseringi Selts

Päikeseringi Selts MTÜ

Juhataja: Marika Ein

Kontakt: 55544371, marika.ein@gmail.com

Päikeseringi Selts MTÜ pakutavad teenused:

  • erihoolekandeteenused (igapäevaelu toetamise teenus, toetatud elamise teenus)
  • koduteenus
  • tugiisiku teenus perele
  • tugiisiku teenus erivajadusega inimesele
  • isikliku abistaja teenus
  • päevahoiu teenus
  • psühholoogiline nõustamine
  • psühhosotsiaalne nõustamine
  • kogemusnõustamine

Samuti pakume ISTE (isikukeskse erihoolekande teenusmudeli) projekti raames baasteenust ning teenuskomponente.

————————————————————————————————————-

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital rahastas MTÜ Päikeseringi Selts arenguhüppe taotlust „Päikeseringi Seltsi tegevus- ja äriplaani koostamine“ 4000 euroga.

Projekti eesmärgiks on MTÜ arenguhüppe elluviimiseks vajalikku kaasava planeerimise kompetentsi loomine. Projekti tulemusel valmivad realistlik arenguhüppe tegevuskava ja äriplaan, mis võimaldavad: suurendada kaasavat juhtimist, hoida ning laiendada võrgustikku, koostada hästi leitav veebileht ja tagada täiendav omatulu sotsiaal- ja koolitus- ja rehabilitatsiooniteenuste osutamisega. Projekti tegevused, millest peamised on arengukoosolekud, intervjuud sotsiaalvaldkonna teenuste osutajate ja tarbijatega, tegevus- ning äriplaani koostamine, viiakse ellu arenguekspert Uku Visnapuu abiga.

———————————————————————————————————–

MTÜ Päikeseringi Selts järgib oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksit, mis on leitav siit: