EPIKoja liikmeklubi viies kohtumine

Valgamaa Puuetega Inimeste Kojas toimus 19. Septembril 2019a. EPIKoja liikmeklubi viies kohtumine

Liikmeklubis jagatakse omavahel mõtteid teiste EPIKoja liikmesorganisatsioonide eestvedajatega, kes kogevad oma töös sarnaseid olukordi, küsimusi ja väljakutseid. Väljastpoolt oma organisatsiooni saadud näited aitavad mõnikord oma situatsioonidele teisiti vaadata, samas pakuvad ka küünarnukitunnet.

Igas liikmeklubis:

1) käsitletakse mõnda liikmete jaoks olulist laiemat teemat (nt. organisatsiooni juhtimisküsimused, liikmesühingute toetamine, teenuste osutamine sihtgrupile, huvikaitse), mille käigus pühendame aega liikmete omavahelisele vabale suhtlusele, kontaktide loomisele, uuendamisele ja kogemuste vahetamisele;

2) viib ühe puudespetsiifilise või kroonilise haiguse spetsiifilise liidu esindaja läbi minikoolituse, tutvustades konkreetset puuet ja/või kroonilist seisundit ning sellega seonduvaid väljakutseid ja takistusi.

Viiendas liikmeklubis on fookuses puuetega inimeste organisatsioonide koostöö kohalike omavalitsustega osaleb Valga Vallavalitsuse sotsiaaltööteenistuse juhataja Jüri Kõre, kohtumise teises pooles anname ülevaate kutsehaiguste ja tööõnnetuste olemusest ning nendega seonduvatest väljakutsetest ja takistustest.

19.09.2019 toimuva liikmeklubi päevakava:

10:30-11:00 Kogunemine, tervituskohv
11:00-12:30 liikmeklubi vestlusring: puuetega inimeste
organisatsioonide koostöö kohalike omavalitsustega
Modereerib Marika Ein, Valgamaa Puuetega Inimeste
Koja juhatuse esimees
12:30-13:00 Lõuna
13:00-14:30 liikmeklubi vestlusring jätkub
14:30-14:45 Kohvipaus
14:45-16:15 liikmeklubi koolitus: Kutsehaiguste ja tööõnnetuste
olemus, nendega seonduvad väljakutsed ja takistused
Tiina Kink, Eesti Kutsehaigete Liidu tegevjuht
16.15-16.30 Kokkuvõte