EPIKoja nõustamine

Eesti Puuetega Inimeste Koda pakub nõustamisteenust töövõime või puude raskusastme hindamise taotlejatele ning nende esindajatele. Teenuse raames on võimalik tööealistel inimestel saada tasuta nõustamist nii taotlemise protsessi osas, otsuse sisu mõistmisel kui ka vaide koostamisel. Nõustamine toimub nii kohtumiste, telefoni kui ka e-kirjade teel. Täpsem info on alljärgnevas kirjas ning lisatud ka eraldi manusesse. Meil on olemas ka paberkandjal infovoldikuid, mida saame huvi korral samuti jagada.Palume võimalusel infot läbi oma kanalite levitada.  Kui tekib lisaküsimusi, siis kirjutage julgesti – epikoda@epikoda.ee või helistage 661 6614.