VALGA VALLA KODANIKUÜHENDUSED PÄLVISID TUNNUSTUSE

Kolmapäeval, 28. novembril toimus Valga Muuseumi galeriis Valgamaa MTÜ-de aastaseminar Märka Tegusaid Ühendusi, mille raames tunnustati maakonna tublimaid MTÜ-sid. Teiste hulgas pälvis tunnustuse ka mitu Valga valla kodanikuühendust.

Konkursile Valgamaa MTÜ ja Väärt kodupaik 2018 laekus kokku 10 kandidaati. Valga vallast tõsteti esile Hargla küla, Valgamaa Puuetega Inimeste Koda, MTÜ Joy, Karula Vabatahtlik Tuletõrjeselts ja MTÜ Sooru Arendus. Suurema tunnustuse pälvisid neist Hargla kui vunki täis küla ning Valgamaa Puuetega Inimeste Koda, mille liikmed on atsakad läbi aastate.

Hargla külas on aasta jooksul kohalike mittetulundusühenduste abil korda saanud mitmed kogukonna jaoks üliolulised märgilise tähendusega objektid. Eesti Vabariigi 100 juubeliaastat on tähistatud kiriku avariilises seisus põranda ja pingistiku ulatusliku remondiga, samuti  sümboolsete külaväravate – bussiootekodade pidulikku kuube seadmisega. Heakorratalgud on muutunud kogukondlike toimetamiste loomulikuks osaks. Samuti koristatakse paar korda aastas teeääri prügist.

Piirkonna noortel on huvitavaid ideid ja nad on valmis olnud nende teostumisse ka ise aktiivselt panustama. Noortele suunatud ja noortega koostöös toimuvad üritused on väga palju kogukonda ühendanud. Hargla kandi inimesed on eest vedanud Taheva, Karula ja Mõniste piirkondade ühise koostöövõrgustiku KOTUS tegevust, mis ühendab piirkonna mittetulundusühendusi, ettevõtjaid ja aktiivseid inimesi. Koostöövõrgustik tegevust ja omadusi kajastab veebil. Hargla kandi inimesed on eestvedajateks Taheva piirkonna külade ühise arengukava koostamisel, et ühinenud suurvallas saavutada endaga arvestamist ja oma huvide kaitse ja olla ise otsustajaks ning vastutajaks oma tulevikuga seonduvalt.

Valgamaa Puuetega Inimeste Koda on katusorganisatsiooniks 11 erinevale puuetega inimeste organisatsioonile. Kotta kuulub hetkel 760 liiget üle maakonna. Koja tegevuse põhieesmärgiks on olla puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö maakondlikuks koordinaatoriks. Valgamaa PIK osaleb ka erinevate arengukavade koostamisel ja esitab oma sisendi nii kohalike kui ka riiklike õigusaktide ettevalmistamisele, teeb parandusettepanekuid erinevates valdkondades puuetega inimeste hindamiseks koostatavatele dokumentidele ja toetuste väljatöötamisele (SKA, Töötukassa, KOV). Lisaks on kojas aktiivne huvitegevus, erinevad võimalused erinevate vajadustega inimestele, et muuta oma igapäevaelu huvitavamaks. Huviringid, millest inimesed osaleda saavad on 3 võimlemisringi, 2 tantsuringi, 2 lauluringi, luulering, käsitööring ja 2 tantsuringi, sportmängude (bossa ja bowling) ring. Kojas toimuvad erinevad info ja koolituspäevad. Osalejatel on võimalik omandada uusi oskusi ning teadmisi ja kinnistada olemasolevaid. Toimunud on Maanteeameti ohutu liiklemise õppepäevad, Päästeameti ohutuse ennetamise õppepäevad, Politsei-ja Piirivalveameti teavituspäevad, KOV-i infopäevad. Valgamaa Puuetega Inimeste Koda on asendamatuks organisatsiooniks, mis panustab sellesse, et  aktiivset ühiskondlikku elu saaksid elada kõik, vaatamata eale või tervislikele eripäradele.

MTÜ-de seminar ja tunnustussündmus Märka Tegusaid Ühendusi toimus seitsmendat aastat, selle aja jooksul on tunnustamiseks esitatud  92 ühingut ning tunnustatud 36 ühingu tegemised.Seekordsele tunnustamisele eelnes seminar, mille raames rääkis jutuvestja Piret Päär, millised on täiskasvanute muinasjutud ning miks on lugude kuulamine ja rääkimine oluline läbi terve elu. Seminaril aitas meeleolu luua rahvamuusik Kulno Malva. Seminari Märka Tegusaid Ühendusi korraldas Valgamaa Arenguagentuur koostöös Valgamaa Kodukandi Ühendusega. Seminar toimus üle-Eestilise Ühisnädala raames.