Eakate päeva tähistamisest võttis osa sotsiaalminister

1.oktoobril toimus Otepää kultuurimajas rahvusvahelise eakate päeva tähistamine.
Päeva avas sotsiaalminister Tanel Kiik, kes rääkis eakate üha suurenevast olulisusest ühiskondlikkus sotsiaalpoliitilises kontekstis. Pensioniikka jõudnud inimesed on tihti töövõimelised veel pikki aastaid ja nende panustamist ühiskondlikku ellu tuleb igati toetada ning väärtustada.
Vallavanem Kaido Tamberg pööras oma sõnavõtus tähelepanu põlvkondade sidususe olulisusele. Ta pidas väga tähtsaks seda, et vanemad inimesed saaksid edasi anda oma tarkuse, kogemuse ja teadmised noorematele, siis on tagatud järjepidevus ning edu. Samuti kutsus vallavanem üles inimesi märkama ja hoolima, et ükski eakas ei peaks ennast tundma üksikuna.
Toredast päevast osa saama oli kogunenud üle 80-ne särasilmse ja rõõmsameelse inimese. Päevakava oli mitmekesine – õpetlikud ettekanded vaimsest tervisest, turvalisusest ning ohutusest vaheldusid meeleolukate tantsuliste ja laululiste etteastetega. Tervislikust toitumisest rääkis Kerttu Siim-Wilcox ja praktilise toiduvalmistamisega tegeles maja perenaine-kultuurikorraldaja Merle Soonberg. Ettekande lõpus oli võimalik kõigil päevast osavõtjatel maitsta tervislikku ning kohalikust toorainest valminud rooga.
Kohal olid abivahendeid tutvustamas ja müümas Invaru OÜ, Tervise Abi OÜ ning invaskuuterite demonstratsioon viis läbi Elu Ratastel OÜ. Kohal oli 7 erinevat elektrilist invarollerit ning kõigil soovijatel oli võimalik proovisõitu teha ning asjalikku nõu saada nii abivahendi ostmise kui rendi kohta.
Sügav kummardus kultuurikollektiividele Lõbusad Lesed – juhendaja Pille Plinte, Pääsusilmad -juhendaja Anne Udeküll ja Vokiratas – juhendaja Helgi Pung.
Täname Politse-ja Piirivalveametit, Päästeametit ning Maanteeametit.

Marika Ein
Otepää Invaühing

Pildid üritusest