Tänasest jõustub valitsuse määrus, mis annab tööandjale lihtsama võimaluse COVID-tõendite küsimiseks

Tänasest jõustub bioloogiliste ohutegurite määrus, mis võimaldab tööandjatel küsida töötajatelt tõendit COVID-19 haiguse läbipõdemise, negatiivse testi tulemuse või vaktsineerimise kohta varasemast lihtsamini.

Bioloogiliste ohutegurite määruses on loetletud võimalused ohutu töökeskkonna tagamiseks ning muudatustega lihtsustatakse töötajatelt vajadusel nakkusohutuse tõendi küsimist. „Tööandja ülesanne on tagada töökeskkonna ohutus. SARS-CoV-2 leviku tõkestamiseks peab tööandja võtma kasutusele asjakohased meetmed. Kui viiruse leviku risk on ametikoha puhul väike, võib piisata näiteks kätepesu võimaluse tagamisest. Töötajate puhul, kes puutuvad oma ülesandeid täites vahetult kokku kümnete inimestega, peab tööandja aga olema hoolsam. Määruse kohaselt on asjakohane nõuda sellistelt töötajatelt viiruse leviku vähendamiseks eelkõige vaktsineerimist, testimist või nakkusohutuse tõendamist. Kui see pole mõistlik või võimalik, võib tööandja jätkuvalt maandada riski ka teiste meetmega, näiteks nõudes isikukaitsevahendite kasutamist või andes inimesele ülesandeid, mis võimaldavad kaugtöö tegemist,“ selgitas tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Tööandja ülesanne on töökeskkonna riskianalüüsiga välja selgitada nakkusoht töökohal, et paremini kaitsta nii töötajate kui klientide tervist. Kui bioloogiliste ohutegurite määruse muudatused jõustuvad tänasest, siis riskianalüüsi esitamise kohustus tööandjale tuleb töötervishoiu- ja tööohutuse seadusest, ning see kehtib juba alates 1999. aastast. Käesoleval aasta 1. septembriks tuleb esitada töökeskkonna riskianalüüsid tööinspektsioonile, kasutades selleks iseteeninduskeskkonna TEIS riskianalüüsi moodulit. Vajalikud juhised riskianalüüsi esitamiseks ja bioloogiliste ohutegurite hindamiseks töökeskkonnas leiab portaalist tööelu.ee.

Loe lähemalt COVID-19-st töökeskkonnas: https://tooelu.ee/et/146/covid-19-tookeskkonnas?fbclid=IwAR2nl-iEKwL9tO-cfJNqthbgi3_3gAls5CvfaXaDlFOztZo5jwIggOh-F10