Puudega inimesel on õigus abile sõltumata elukohast

PRESSITEADE

2.12.2019

Eesti Puuetega Inimeste Koda: puudega inimesel on õigus abile sõltumata elukohast

Rahvusvahelisel puuetega inimeste päeval juhib Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) tähelepanu, et puuetega inimestele tuleb kindlustada võrdne ja vajadustele vastav ligipääs sotsiaalkaitsele kõigis kohalikes omavalitsustes (KOV).

EPIKoja juhatuse esimees Monika Haukanõmm selgitab, et seaduse kohaselt peab sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste ja sotsiaalabi andmist korraldama inimese rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgne KOV. “On loomulik, et inimene saab abi sealt, kus ta elab. Kuid täna puudub KOVides nii ühtne puuetega inimeste abivajaduse hindamise metoodika kui ka järelevalve teenuste sisu ja kvaliteedi üle,” avab Haukanõmm probleemi tausta.

Haukanõmme sõnul on KOVide eelarved ajas kasvanud, kuid panus sotsiaalkaitsesse samal ajal kahanenud –  kui 2009. aastal kulus sotsiaalkaitsele 10,5% KOVide eelarvest, siis 2018. aastal vaid 7,6%. “See tähendab, et sotsiaalkaitse ei ole KOVide jaoks prioriteet. Osad linnad ja vallad on suutnud ajaga sammu pidada, suurem osa kahjuks mitte, mistõttu koheldakse puuetega inimesi ebavõrdselt. Kui inimesel on näiteks sügav liikumispuue, vajab ta ühtmoodi abi  nii Lihulas, Narvas kui Tallinnas,” lisab Haukanõmm.

Haukanõmme sõnul on tähendab puudega inimesele vajaliku abi kättesaadavus lisaks vaesuse vähendamisele ka iseseisvamat ning väärikamat elu. Seetõttu on oluline hinnata KOVidele suunatud ressursside piisavust vajaliku abi osutamisel ning toetada omavalitsusi tarkade valikute tegemisel. On vaja ka tõhusamat dialoogi puuetega inimeste organisatsioonide ja omavalitsuste vahel.

Dialoogi suurendamiseks korraldab EPIKoda homme, 3. detsembril Raplas rahvusvahelisele puuetega inimeste päevale pühendatud konverentsi “Elu kui dokfilmis. Kes lavastab kohaliku tasandi sotsiaalkaitset?” Konverentsil jagatakse KOVide häid praktikaid ning otsitakse parimaid tulevikustsenaariume. Päeva avab riigihalduse minister Jaak Aab ning ettekannetega esinevad EPIKoja juhatuse esimees Monika Haukanõmm ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor Veikko Luhalaid. Konverentsi kava on leitav manusest.

Lisainfo: Monika Haukanõmm, EPIKoja juhatuse esimees, telefon 5696 6326

Eesti Puuetega Inimeste Koda on sõltumatu ja professionaalne puudevaldkonna poliitika ja ühiskonna arvamuse kujundaja. EPIKoda ühendab 48 puuetega inimeste ja krooniliste haigete organisatsiooni. Lisainfo: www.epikoda.ee

Teate edastas: 

Helen Kask

EPIKoja peaspetsialist

Tel: 55606123

helen.kask@epikoda.ee