Pärnu Saksa tehnoloogiakooli ja Pärnu Puuetega Inimeste Koja üleskutset kutseõppe võimalustest puuetega inimestele