Koolitus kuidas tagada parim ligipääsetavus kohalikus kogukonnas kõigile kasutajatele

Ligipääsetavuse rajamine on Kohaliku omavalitsuse pädevuses. Eestis on olukord tublisti paranenud, kuid sageli tuleb ette eksimusi või ei oska rajatava keskkonna tellija õigeid lahendusi üles leida. 

Kutsume Teid osalema koolitusel – arutelul Valgas 08.06. (12.00-16.00), kus üheskoos mõelda, kuidas tagada parim ligipääsetavus kohalikus kogukonnas kõigile kasutajatele, seda nii füüsilise keskkonna kui ka sisu osas. Kuidas kaasav disain parandab kõigi kasutajakogemust? Kuidas arvestada kasutajate vajadustega läbi terve elukaare (lapsed, eakad, puuetega inimesed, lapsevanemad, ajutise tegevuspiiranguga inimesed, eesti keelt mitte kõnelevad inimesed ja kõik teised)? Milliseid kodanikuühiskonna organisatsioone ja aktiviste veel kaasata? 

Olete oodatud! Ürituse zoom ülekanne on varustatud viipekeeletõlke ja kirjutustõlkega. Palume kutset ka levitada oma kolleegide ja koostööpartnerite seas, kel võib teema vastu huvi olla.

30 esimest registreerunut saavad võimaluse osaleda Valgas kohapeal.

Koolitusele palun registreeruda kuni 04.06 SIIN

Zoom videokeskkonna link saadetakse registreerunutele enne koolituse toimumist.

Koolituse päevakava on leitav kutse manusest.

Lisainfo ja küsimused: Meelis Joost Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist, tel 5014164 ; e-post: meelis.joost@epikoda.ee