„Eneseteadvustamise ja elukestva õppe kaudu uue eneseteostuseni“

45+ koolitus hakkab toimuma Kungla 15  esimene kohtumine 24.08 kell 9.30 ja koolitus lõppeb kell 17.00.  

„Eneseteadvustamise ja elukestva õppe kaudu uue eneseteostuseni“ projekt „Õpioskuste ja eneseteadlikkuse kasvu kaudu uute algusteni“

Kellele 24.08.2019 – 16.11.2019 toimuv koolitusprogramm on mõeldud:
 Üle 45-aastased inimestele, kelle omandatud haridus ei võimalda leida enam erialast tööd ja/või kes sooviksid keskeas luua endale uut südamelähedast karjääri või alustada näiteks ettevõtlusega. Osaleja vajab inspiratsiooni, et see samm ette võtta.
Koolitus on osalejatele TASUTA, sh ka toitlustus!
Koolitusprogramm:
I moodul „Enesearengu võtmekohad“, 24.08.2019 (1 päev)
 Eesmärgiks on eneseteadlikkust tõsta – kes ma olen, millised on minu vajadused, väärtused ja hoiakud. Mida pean endas arendama ja kuhu soovin oma elus edasi liikuda.
II moodul: „Minu edasiõppimise võimalused“, 6.-7.09.2019 (1,5 päeva)
 Eesmärgiks on saada teadlikuks edasiõppimise võimalustest ja valikutest, sh kuulda praktikutelt näited õpingute jätkamisest ning tuvastada enda efektiivseimad õpimeetodid.
III moodul : „Digivõimalused suhtlemisel“, 20.-21.09.2019 (1,5 päeva)
 Eesmärgiks on õppida kasutama elektroonilisi suhtluskanaleid, suhtevõrgustikke ja otsingumootoreid ning tunda elektroonilise kirjavahetuse eripärasid.
IV moodul: „Ettevõtlikkus ja loovus minu elus“, 4.-5.10.2019 (1,5 päeva)
 Eesmärgiks on analüüsida oma ettevõtlikkust, treenida oma algatusvõimet ja enesekindlust, äratada loovust ning raamist välja mõtlemist.
V moodul : „Sotsiaalsed oskused“, 18.-19.10.2019 (1,5 päeva)
 Eesmärgiks on arendada suhtlemisoskusi, sh kuulamine, selge eneseväljendus, enesekehtestamine ning kehakeele jälgimine. Analüüsida erinevaid inimtüüpe.
VI moodul: „Enese esitluse oskused“, 1.-2.11.2019 (1,5 päeva)
 Eesmärgiks on treenida esinemisjulgust, sh enese esitlemist tööintervjuul. Rääkida isikubrändist – kuidas endast tugevat kuvandit luua ning isikupära välja tuua.
VII moodul: „Disainmõtlemine isikliku karjääri planeerimisel“, 15.-16.11.2019 (1,5 päeva)
 Eesmärgiks on analüüsida, kuidas disainida oma edasist eluplaani. Toimub koolitusprogrammi kokkuvõtmine ning pidulik lõpetamine.
NB! Iga osaleja saab 2 individuaalset coachingu sessiooni, kus tegeletakse talle huvipakkuvate teemadega. Lisaks ka individuaalse kirjaliku tagasiside oma tugevuste kohta.
Koolitusel osalemiseks palume registreeruda 19. augustiks. Osalejate arv on piiratud.
Küsimused ning registreerumine:
Anneli Kikkas, anneli@kahh.ee, K.A.H.H. Grupp. Tel. 50 30 793

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

„Eneseteostuseni läbi elukestva õppe ja eneseteadvustamise“ projekt „Õpioskuste ja eneseteadlikkuse kasvu kaudu uute algusteni“

KOOLITUSPROGRAMM TOIMUB 24.08 – 15.11.2019 VALGAS.
Sihtgrupiks on kuni 45-aastased lapsevanemad, kellel on lõpetamata jäänud põhi-, kutse- või keskharidus. Või on, aga pole erialast kutset omandatud ja kes on olnud isiklikel põhjustel õppimisest vähemalt aasta eemal. Osaleja sooviks on jätkata oma õpinguid ning ta otsib inspiratsiooni, et see samm ette võtta. Koolitus on osalejatele TASUTA, sh toitlustus ja lastehoid!


Koolitusprogramm:
I moodul „Enesearengu võtmekohad“, 24.08.2019 (1 päev)
 Eesmärgiks on eneseteadlikkust tõsta – kes ma olen, millised on minu tugevused ning mida pean endas arendama, mida ma vajan ja kuhu soovin jõuda oma elus.
II moodul: „Minu edasiõppimise võimalused“, 6.-7.09.2019 (1,5 päeva)
 Eesmärgiks on saada teadlikuks edasiõppimise võimalustest ja valikutest ning tuvastada enda efektiivseimad õpimeetodid.
III moodul : „Erinevad rollid minu elus“, 20.-21.09.2019 (1,5 päeva)
 Eesmärgiks on analüüsida prioriteete oma elus tänasel hetkel ning õppida aja planeerimist erinevate tegevuste vahel.
IV moodul: „Sotsiaalsed oskused“, 4.-5.10.2019 (1,5 päeva)
 Eesmärgiks on arendada suhtlemisoskusi, sh kuulamine, selge eneseväljendus, enesekehtestamine ning kehakeele jälgimine.
V moodul : „Enese esitluse oskused“, 18.-19.10.2019 (1,5 päeva)
 Eesmärgiks on treenida esinemisjulgust, sh enese esitlemist kooli sisseastumiskatsetel või tööintervjuul. Rääkida isikubrändist – kuidas endast tugevat kuvandit luua.
VI moodul: „Ettevõtlikkus ja loovus minu elus“, 1.-2.11.2019 (1,5 päeva)
 Eesmärgiks on treenida oma algatusvõimet ja enesekindlust, äratada loovust ning raamist välja mõtlemist.
VII moodul: „Disainmõtlemine isikliku karjääri planeerimisel“, 15.-16.11.2019 (1,5 päeva)
 Eesmärgiks on analüüsida, kuidas disainida oma edasist eluplaani. Toimub koolitusprogrammi kokkuvõtmine ning pidulik lõpetamine.
NB! Iga osaleja saab 2 individuaalset coachingu sessiooni talle huvipakkuvatel teemadel, lisaks veel kirjaliku tagasiside oma tugevuste kohta. Reedeti on koolitus 17.00 – 20.00. Laupäeviti 10.00-17.00.
Koolitusel osalemiseks palume registreeruda 19. augustiks meili teel anneli@kahh.ee.
Osalejate arv on piiratud, gruppi mahub 10 inimest. Küsimused ning registreerumine:
Anneli Kikkas, anneli@kahh.ee, K.A.H.H. Grupp. Tel. 50 30 793