28 oktoobril toimus Valgamaa Puuetega Inimeste Koja suures saalis projekti „Valgamaa Puuetega Inimeste Koja sotsiaalsete tugigruppide võimekuse suurendamine“ avaseminar.

Seminari avas tervise- ja tööminister Peep Peterson, kes valgustas hoolekandereformi tagamaid ja peatselt asetleidvaid muudatusi. Hoolekandereform aitab tavaellu naasta omasehooldajatel ja tagab võimaluse saada koht hoolekandeasutuses kõigil, kes seda vajavad.

Kuna Valgamaa PIK-is teatakse, et mida kauem me suudame inimesi hoida ühiskondlikult aktiivsetena ja leida erinevas eas inimestele huvitegevusi, siis seda ärksamad kogukonna ja ühiskonnaliikmed nad on. Seeläbi anname oma panuse hoolekandesse, pakkudes teenuseid ja tuge, mis toetavad igapäevaelu ja seeläbi lükkavad hoolekandeasutustesse asumist võimalikult kaugele.

Valga vallavanem Monika Rogenbaum tõi välja kolmanda sektori olulisuse ja tõdes fakti, et maapiirkondades on kogukondlik koostöö kõrgemal tasemel kui linnas. See tähendab, et Valga linna mittetulundussektor vajab suuremat toetamist ja tugevamaid tõukeid.

Senisest koostööst ja toetusest võib tuua näite, kus Valgamaa PIK-is tegutsev MTÜ Päikeseringi Selts, mis pakub EL sotsiaalfondi abil erinevaid hooldusteenuseid, on saanud vallapoolse kaasfinantseeringu summas 1 euro. Tõepoolest arenguruumi on!

Seminaril andis ülevaate Valgamaa PIK tegevustest juhatuse liige  Marika Ein ning käivituva projekti eesmärgist projektijuht Kalev Laul.

Aktiivsete Kodanike Fond, mida rahastavad Islad, Lichtenstein ja Norra toetab projekti, mille käigus Valgamaa PIK-i kuuluvate ühingute juhid ja huviringide juhendajad saavad koolituse, mille abil oskavad paremini juhtida gruppe ja organiseerida tegevusi ning seista huvide eest. Juhid saavad uusi teaduspõhiseid teoreetilisi teadmisi ning praktilisi kogemusi ja elulisi näited kuidas on korraldatud huvikaitse ja eneseabigruppide toimimine teistes organisatsioonides. Projekti kogumaksumus on 34 300 eurot, millest Aktiivsete Kodanike Fondi toetus on 32 160 eurot.