MTÜ tegevuskava2018

Tegevuskava 2018Organisatsiooni liikmete juhtide motivatsiooni-jakoolituspäevad –3koolitust, eesmärgiks on juhtide motiveerimine ja oskuste ning teadmiste avardamine, teadlikkuse tõstmine, et tugevdada organisatsioonide meeskonnatöö oskusi.Prioriteediks on teiste maakondlike organisatsioonide ja ühingutega koostöö tihendamine. Koostöö seminar Saaremaa PIK-ga oktoobris.Üldkogu koosolekud 4 korda. HMN projektidega seonduv arutelu, eelarve kinnitamine, majandusaasta aruande kinnitamine, tegevuskava kinnitamine, valdade arengu dokumentide tutvustus ja ettepanekute tegemine, töövõimereformi arutelu, Valga Maakonna arengukava arutelu-ettepanekud, Otepää valla arengukava –ettepanekud.Ettepanekud KOV-de sotsiaaltoetuste määrustele.Koolitus-infopäevad koostöös Maanteeameti, Politsei-ja Piirivalveameti, Päästeameti ja TöötukassagaInvesteeringu toetuste otsimine hoonele.Uue arengukava ja põhikirja koostamine ja kinnitamine.Valga Valla eakate tervisepäev oktoobris.Kungla 15toimuvad huvialaringidKoja liikmetele:Bossaring kaks korda kuus kolmapäeviti kell 11.00Kantrirühm iga esmaspäev kell 11.00Käsitööringiga neljapäev kell 11.00Liikumisrühm Salme juhendamisel igal teisipäeval kell 13.00Luulering iga kuu teine neljapäev kell 12.00Valga SüdamesõpradeSeltsi Lauluring iga teisipäevkell 10.00Venegrupi laulmine igal esmaspäeval ja neljapäeval 10.00Venegrupi tantsimine igakolmapäeval kell 17.00 ja reedel kell 16.00Võimlemisrühm Luule juhendamisel igal neljapäeval kell 11.00Võimlemisrühm Mare juhendamisel igal kolmapäeval kell 12.00VõimlemisrühmRiina juhendamisel igal teisipäeval kell 11.00Kojas toimuvad regulaarsed seltside üritused:Valga Liikumispuuetega Inimeste Selts iga kuu viimane neljapäev kell 12.00Valga Vaegkuuljate Ühing iga kuu viimane esmaspäeval kell 10.00Valgamaa Parkinsoni Haigete Selts iga kuu teine teisipäev 10.00Valgamaa Vähiühingiga kuu kolmas esmaspäev kell 12.00Valgamaa Puuetega Laste Vanemate Ühing–traditsioonilised üritused, suvine lastelaager koostöös Norra vabatahtlikega.Valgamaa Reumaliit–traditsioonilised üritusedValgamaa Vaegnägijate Selts–traditsioonilised üritusedOtepää Invaühing traditsioonilised ürituse 4 korda aastas, lisaksOtepää valla eakate tervisepäeva korraldamineja liiklusohutus infopäev koostöös Maanteeametiga.Südamesõprade Selts –tervisepäev,suveseminar, talveseminar