Seminar „Dementsusega inimese toetamine“

Seminar „Dementsusega inimese toetamine“

ja sellele järgnev dementsusega inimeste lähedaste tugigrupp

26. novembril kell 13.00 Valgamaa Puuetega Inimeste Kojas

Seminari päevakava:

13.00-14.30 Dementsusega inimese toimetuleku toetamine

tegevusterapeut ja nõustaja Hanna-Stiina Heinmets

14.30-14.50 kohvipaus

14.50-15.15 Dementsuse Kompetentsikeskuse teenused ja tegevused

Dementsuse Kompetentsikeskuse esindaja Kadi Neubauer

15.15-15.45 Toetused ja teenused Valga vallas

Valga Vallavalitsuse esindajad Ingrid Püvi jaKristi Tsarjov

MTÜ Päikeseringi Selts esindaja Marika Ein

15.45-16.00 Arutelu

TUGIGRUPP LÄHEDASTELE
16.15 – 18.00 Tugigrupp dementsusega inimeste lähedastele