“Dementsusega inimese toetamine”

MTÜ Elu Dementsusega ja Dementsuse Kompetentsikeskus kutsuvad osalema 26. novembril algusega kell 13.00 toimuval seminaril “Dementsusega inimese toetamine”. Seminar on suunatud eelkõige dementsete lähedastele ja hooldajatele.Osavõtussoov palutakse edastada telefonil 5349 6644 või e-kirjaga aadressil ingrid.pyvi@valga.ee.