Perearsti nõuandetelefon 1220 nõustab COVID-19 vaktsineerimise teemal

Posted

Sotsiaalministeeriumi pressiteade

03.09.2021

Inimesed, kes vajavad COVID-19 vaktsineerimise otsuse tegemiseks nõustamist, võivad selleks helistada perearsti nõuandetelefonile 1220 või 634 66 30. Kõnedele vastavad meedikud.

„Paljud inimesed, kes ei ole veel teinud otsust vaktsineerida, vajavad selleks personaalsemat lähenemist ning konsulteerimist,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Nõuandetelefoni senisest suurema kaasamisega laiendame inimeste võimalusi saada adekvaatset ja tõenduspõhist informatsiooni COVID-19 vaktsineerimise kohta ning arsti nõuandeid.“

Perearsti nõuandetelefoni teenindusjuhi Kärt Kuke sõnul on 1220 telefonil kõnedele vastavad õed ja arstid ka varem nõustanud küsimustes, mis puudutavad vaktsineerimist, kuid nüüd on selleks loodud suurem võimekus.

„Küsimusi on seinast seina – alates vaktsiinide tõhususest kuni selleni, kas konkreetse tervisemure korral peaks ennast vaktsineerima,“ ütles Kukk. „Enamasti on krooniliste haiguste puhul inimene just COVID-19 haigusest enam ohustatud ning peaks kaitsesüsti saama. Aga loomulikult on hea tekkivad küsimused ja kõhklused meedikuga läbi arutab. Spetsiifilisemate ja keerulisemate haiguslugudega inimese puhul peab aga lõpliku otsuse tegema siiski pere- või raviarst, kes tema tausta ja tervist kõige paremini teab.“

1220 nõuandetelefoni teenus on mõeldud eeskätt esmase kiire tervisenõu saamiseks ajal, mil perearst ei ole kättesaadav. Kõnesid võetakse vastu seitse päeva nädalas ja ööpäevaringselt, nõustatakse eesti ja vene keeles. Inglise keeles nõustatakse iga päev kell 15-17.00

1220 numbrile helistades kehtib alati kõneteenusenumbri tavatariif ja hind kujuneb vastavalt helistaja telefonioperaatorile. Perearsti nõuandetelefoni tegevust rahastab Eesti Haigekassa

Vaktsineerimine COVID-19 vastu on Eestis võimalik alates vanusest 12 eluaastat, see on tasuta ning seda ka ilma ravikindlustuseta inimestele. Lisainfot vaktsineerimise võimaluste kohta saab riigiinfo telefonilt 1247 ja veebilehelt www.vaktsineeri.ee, samuti on võimalik endale vaktsineerimiseks digiregistratuuris www.digilugu.ee või telefonil 1247 aeg broneerida.

Tänahommikuse seisuga on Eestis vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud 730 532 inimest. Täiskasvanute vähemalt ühe doosiga hõlmatus on 64,6% ning 60+ vanuses 71,2%.

Gea Otsa
kommunikatsiooninõunik, COVID-19 vaktsineerimise töörühm
Sotsiaalministeerium


Gea.Otsa@sm.ee
5266464

Valitsus kiitis heaks COVID piirangute korralduse

Posted

23.08.2021

Stenbocki maja, 23. august 2021 – Valitsus kiitis heaks korralduse, mille kohaselt jõustub alates neljapäevast, 26. augustist, maskikandmise kohustus nendes avalikes siseruumides, kus ei kontrollita COVID tõendit. Avalikes ruumides, kus COVID tõendit nõutakse, peavad seda hakkama esitama kõik kliendid või osavõtjad. Heakskiidetud korraldus on ühtlasi COVID piirangute uus terviktekst.

COVID nakkusohu suhtes kontrollimata avalikes siseruumides tuleb hakata kandma maske

26. augustist tuleb COVID nakkusohu suhtes kontrollimata avalikes siseruumides hakata kandma maske. Maske tuleb hakata kandma kõigis nendes avalikuks kasutamiseks mõeldud ruumides, kuhu on võimalik siseneda igal soovijal ja kus liigub palju inimesi, kes üksteisega igapäevaselt kokku ei puutu. Need on ruumid, millesse sisenemisel ei nõuta COVID tõendit.

Eelkõige puudutab see kaubandus- ja teenindusasutusi, aga ka riigi ja kohalike omavalitsuste asutusi. Näiteks tuleb maske hakata kandma poodides, apteekides, telekommunikatsiooni ettevõtte või panga teenindussaalides, postkontorites, raamatukogudes, aga ka politsei- ja piirivalveameti, sotsiaalkindlustusameti või haigekassa teenindussaalides ning mujal.

Endiselt ei laiene maskikandmise kohustus alla 12-aastastele lastele või inimestele, kelle jaoks on kaitsemaski kandmine tervislikel põhjustel või muudel olulistel põhjustel ebamõistlik.

Maskikandmise nõue säilib ühistranspordis, kaasa arvatud rongid ja praamid. Samuti säilib maskikandmise nõue jumalateenistustel ja muudel avalikel usutalitustel, kus siseruumides osalejate arv ei ole suurem kui 50 inimest (välitingimustes 100) või on ruumi täitumus kuni 50 protsenti. Kui osalejate arvud ületavad neid piire, tuleb kontrollida inimeste nakkusohutust.

COVIDi suhtes kontrollitud avalikus ruumis peavad tõendit esitama kõik kliendid või osavõtjad

COVID tõendit vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta tuleb 26. augustist hakata esitama alates 18 eluaastast enamikes korraldatud tegevustes.

See tähendab, et COVID tõendit tuleb esitada sportimisel, treenimisel, noorsootöös, huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes; spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel; saunades, spaades, veekeskustes ja ujulates; avalikel koosolekutel ja üritustel, seal hulgas teatris, kinos, kontserdil (k.a. kirikukontserdil), konverentsil; muuseumites ja näitusasutustes; meelelahutusteenustel; toitlustusettevõtetes kohapeal söömisel-joomisel. Kõikidelt osavõtjatelt tuleb nakkusohutust kontrollida ka siis, kui tegevus või üritus toimub teenuse osutamise kohas, näiteks toitlustuskoha rentimisel või teatrietenduse tellimisel teatris. Samas pole COVID tõendit vaja esitada, kui siseneda toitlustusettevõttesse ettetellitud toidu kaasaostmiseks, kuid siis tuleb kanda maski.

COVID tõendit ei tule kontrollida piiramata territooriumiga väliüritustel.

Siseruumides toimuvate tegevuste korral on oluline lisaks tõendite kontrollimisele või testimisele, tagada hajutatus ja desinfitseerimisnõuete täitmine.

Korraldajatel on kohustus kontrollida COVID tõendite kehtivust. Põhjendatud kahtluse korral tuleb inimeselt küsida isikut tõendavat dokumenti.

Korraldusega lubatakse koroonaviiruse testi tegemist ka apteekides, mis võimaldab kiirtestide tegemist rohkemates kohtades ja on inimestele lihtsamini kättesaadav. Apteekides enesetestimise sujuvamaks läbiviimiseks töötatakse täpsem korraldus välja terviseameti juhisena või täiendatakse terviseameti juhiseid enesetestimise kohta. Apteekides tehtud kiirtesti tulemus kehtib kuni 48 tundi ja seda saab kasutada ainult nendes kohtades, kus COVID tõend on siseriiklikult nõutud.

Valitsus lähtus korraldusega kehtestatud piirangute puhul terviseameti hinnangust, milles terviseamet võttis arvesse koroonaviirusesse nakatumise prognoosi, elanikkonna vaktsineeritust ja COVID-19 läbipõdenute arvu. Hinnangus arvestatakse muu hulgas sellega, et deltatüve osakaal on Eestis üle 90 protsendi nakkusjuhtumitest ja selle tüve nakatamisvõime on 60 protsendi võrra suurem, kui epideemia algul levinud koroonaviiruse alfatüvel. Samuti nakatavad deltatüve tõttu teisesed juhud kolmandasi juhte varasemast hõlpsamini. Arvestades, et 19. augusti seisuga, kui valitsus võttis piirangute suhtes vastu põhimõttelise otsuse, oli vaktsineerimiskuur lõpetatud 45,57 protsendil elanikkonnast, ei ole terviseameti hinnangul vaktsineerimise mõju võimaliku deltatüvest põhjustatava haigestumuse kasvu ära hoidmiseks piisav.

Maskikandmise kohustuse ja COVID tõendi esitamise nõue kehtestatakse tervishoiusüsteemi toimepidevuse tagamiseks. Arvestades COVID-19 leviku hetkeolukorda Eestis ja nakkusleviku prognoositavat tõusutrendi, mõjutab COVID-19 nakatunute ja haigestunute hulk tavapärast arstiabi kättesaadavust.

Haiglakohtade COVID koguressurss oli 21. augusti seisuga 204 voodikohta, millest COVID-19 patsiendid hõivasid 48,5% (99 voodikohta). Haiglate COVID intensiivravikohtade koguressurss on 22 voodikohta, millest COVID-19 patsiendid hõivasid 59% (13 voodikohta). Haiglate COVID üldravikohtade koguressurss on 156 voodikohta, millest COVID-19 patsiendid hõivasid 53% (82 voodikohta).

Viimase 14 päeva haigestumus on kasvanud kõikides maakondades välja arvatud Ida-Virumaal. Kõrgeim juurdekasv on Valgamaal (139,4%), Jõgevamaal (136,8%), Saaremaal (90,9%). Kõrgeima haigestumusega piirkonnad on Võrumaa (477,2/100 000 in kohta), Põlvamaa (446,3/100 000 in kohta), Pärnumaa (385,2/ 100 000 in kohta), Tartumaa (341,8/100 000 in kohta), Jõgevamaa (316,4/100 000 in kohta) ja Raplamaa (303,5/100 000 in kohta).

Täna heakskiidetud korraldusega kehtestatakse senise valitsuse korralduse nr 282 asemel uus terviktekst

Uues korralduses on muudetud teksti ülesehitust, sõnastust ning jaotatud valdkondlikud piirangud eraldi osadesse.

Esimeses osas on sätestatud riigipiiri ületamisega seotud testimise- ja eneseisolatsiooninõuded, milles põhimõttelisi muudatusi ei tehta. Teises osas kehtestatakse riigisisesed piirangud ja meetmed, kui tõendit ei kontrollita. Kolmandas osas kehtestatakse kontrollitud tegevusega seotud regulatsioon ning neljandas osas sätestatakse rakendussätted korralduse jõustumiseks.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldab korralduse ja seletuskirja kodulehel kriis.ee. Samuti avaldatakse uus korraldus Riigi Teatajas.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

üksus


press@riik.ee

Vaktsineerimine Valgas: kuupäevaline info

Posted

Augustikuus toimub  vaktsineerimine Valga Haiglas (Peetri 2, I korrus) 03, 04, 05, 08, 10, 11,

12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27, 28. ja 30. kuupäeval. 06, 25 ja  31. augustil korraldab Valga Haigla vaktsineerimist Valga Spordihallis (J.Kuperjanovi 36). Täpseid kellaaegu vaata tabelist (lehe pöördel). Vaktsineeritakse Pfizer vaktsiiniga vanuses alates 12 eluaastast.

Septembrikuus saab vaktsineerida Valga haigla ruumides (Peetri 2, Valga, I korrus) 02, 03,

04,  07, 08, 09, 10, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29. ja 30. kuupäeval. 06. ja 16. septembril  korraldab Valga Haigla vaktsineerimist Valga Spordihallis (J.Kuperjanovi 36). Täpseid kellaaegu vaata tabelist (lehe pöördel). Vaktsineeritakse Pfizer vaktsiiniga vanuses alates 12 eluaastast.

Vaktsineerima võib tulla eelregistreerimata, kellele ei meeldi oodata, sellel on  soovitav  registreeruda Valga Haigla registratuuri telefonil 766 5100, riiklikul infotelefonil 1247 või digiregistratuuris. Vaktsineerija kojuvisiidi korraldab teie perearst/pereõde.

Kui oled vaktsineeritud, anna see leht edasi naabrile, tuttavale.  Kui lähed vaktsineerima, võta ka sõber, sugulane kaasa!

Info edastaja: Valga Vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistus, Jüri Kõre 53402123

COVID-19 tõstab taas pead

Posted

COVID-19 tõstab taas pead ning eriti ohustatud on riskigrupid: krooniliste haigustega ja eakad inimesed. Eesti Arstide Liit pöördus Eesti Puuetega Inimeste Koja ja koja liikmetest patsiendiorganisatsioonide poole palvega selgitada oma liikmeskonnale vaktsineerimise olulisust ja julgustada neid kiiremas korras kaitsesüsti saama. 

Arstkonna andmetel kaitsevad kõik Eestis kasutatavad koroonavaktsiinid väga hästi raske haigestumise eest ja vähendavad haiglaravi vajadust. Kuigi vaktsiinidel nagu kõigil ravimitel on ka kõrvaltoimeid, esineb raskeid tüsistusi üliharva. Terviseeksperdid on ühel nõul, et vaktsineerimine on kõige tõhusam vahend pandeemia võitmiseks.

“Arstidest on vaktsineeritud üle 90 protsendi, soovime olla kõigile eeskujuks ja julgustuseks,” kirjutab Eesti Arstide Liidu tegevjuht Katrin Rehemaa. Arstide Liit on aga mures riskigruppide – eakate ja krooniliste haigete – ebapiisava vaktsineerituse osas. Riskigruppidest ligi kolmandik on veel vaktsineerimata.

Eesti Puuetega Inimeste Koda toetab arstkonna seisukohta ning julgustab puuetega ja krooniliste haigustega inimesi tegema parim otsus enda ja teiste tervise kaitsmiseks pandeemia tingimustes, milleks on vaktsineerimine. 

COVID-19 vaktsineerimiseks tuleb broneerida aeg digiregistratuuris http://www.digilugu.ee või helistades vaktsineerimist läbi viiva asutuse telefonil. Endale lähima vaktsineerimiskoha leiad kaardirakenduselt: https://vaktsineeri.ee/covid-19/lahen-vaktsineerima/

Samuti saab aega broneerida riigiinfo telefoni 1247 kaudu. Telefoni teel saab aegu broneerida kõikidesse vaktsineerimiskohtadesse üle Eesti. Samal numbril saab vajadusel vastuseid COVID-19 vaktsineerimise kohta tekkivatele küsimustele. Kõnekeskus töötab 7 päeva nädalas kell 8-20.

Lõpuks on võimalik ka minna lihtsalt kohale – info ilma eelregistreerimiseta toimuvate vaktsineerimiste kohta on koondatud veebilehele https://vaktsineeri.ee/covid-19/lahen-vaktsineerima/.

Vaktsineerimisele on oodatud kõik Eesti elanikud alates vanusest 12 eluaastat. 

Rohkem infot: vaktsineeri.ee (klikitav)

Vladislav Veližanin

Peaspetsialist | Eesti Puuetega Inimeste Koda

Policy Officer | Estonian Chamber of Disabled People

vladislav.velizanin@epikoda.ee +372 661 6614

Eestis on vähemalt ühe doosiga COVID-19 vastu vaktsineeritud enam kui 700 000 inimest

Posted

Sotsiaalministeerium

PRESSITEADE

19.08.2021

Eestis on tänahommikuse seisuga COVID-19 haiguse vastu vähemalt ühe vaktsiinidoosiga vaktsineeritud 700 777 inimest, 605 586 inimesel on vaktsineerimiskuur lõpetatud. Täiskasvanutest on praeguseks vaktsineeritud 62,2 protsenti, kõigist üle 60-aastastest 70,1 protsenti.

„Tunnustan tuhandeid tervishoiutöötajaid ja kõiki teisi, kes on Eesti elanikkonna vaktsineerimisse panustanud ning aidanud seeläbi ohjata viiruse levikut, ennetada haiglate ülekoormust ja päästa inimeste elusid. Samuti tänan enam kui 700 000 Eestimaa inimest, kes on end praeguseks juba vaktsineerinud ja andnud sellega oma panuse nii enda elu ja tervise kaitseks kui laiemalt ühiskonna avatuna hoidmiseks ja viiruse leviku tõkestamiseks,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Kutsun kõiki inimesi, kes ei ole veel vaktsineeritud end esimesel võimalusel kaitsesüstima. Vaktsineerimine on ainuke jätkusuutlik lahendus pandeemia ületamiseks.”

Eestis on seatud eesmärk vaktsineerida 22. septembriks vähemalt ühe doosiga 70 protsenti täiskasvanud elanikkonnast ning 2021. aasta novembri lõpuks 80 protsenti üle 60-aastastest inimestest. Kokku on Eestis praeguseks tehtud 1 224 340 kaitsesüsti.

Täiskasvanud elanikkonnas on vähemalt 70-protsendiline vaktsineerimisega hõlmatus praeguseks saavutatud 16-s kohalikus omavalitsuses – Hiiumaal, Muhus, Kihnus, Vormsil, Rae, Saue, Saku, Kiili, Harku, Viimsi, Nõo, Kambja, Luunja, Kastre, Otepää ja Tartu vallas. 31-s omavalitsuses 79-st on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud enam 80 protsenti kõigist üle 60-aastastest inimestest. Maakondade ja valdade lõikes on võimalik vaktsineerimisega hõlmatuse kasvu jälgida terviseameti koroonaviiruse andmestikus.


Vaktsineerimised toimuvad praegu Eestis peamiselt Pfizer/BioNTech ja Moderna COVID-19 vaktsiinidega, mis sobivad vaktsineerimiseks alates 12. eluaastast. Sel nädalal jõuab Eestisse 22 230 doosi Pfizer/BioNTech COVID-19 vaktsiini Comirnaty ning 25 200 doosi Moderna vaktsiini Spikevax. Pfizer/BioNtech vaktsiini puhul tuleb teine vaktsiinidoos teha kuue ning Moderna vaktsiini puhul nelja nädala pärast. Jansseni COVID-19 vaktsiini ootame Eestisse 30. augustiga algaval nädalal 6500 doosi.

Vaktsineerimisvõimalusi on avatud kõikides maakondades, nii eelregistreerimisega kui eelregistreerimiseta, samuti liiguvad mobiilsed brigaadid. Vaktsineerimise aja saab broneerida üleriigilises digiregistratuuris www.digilugu.ee  või riigiinfotelefonil 1247. Info vaktsineerimisvõimaluste kohta leiab veebilehelt https://vaktsineeri.ee/covid-19/lahen-vaktsineerima/, samuti annab vaktsineerimise võimaluste kohta teavet infotelefon 1247.

COVID-19 vaktsineerimise eesmärgid on vähendada COVID-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, kaitsta riskirühmi, kelle nakatumisel võib COVID-19 haigus kulgeda raskemalt, vähendada koroonaviiruse levikut Eestis ning hoida sellega COVID-19 haiguse kolmas laine võimalikult madalal, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning hoida Eesti ühiskond võimalikult avatud.

Teate edastas:

Eva Lehtla

Sotsiaalministeerium

Kommunikatsiooniosakond

Tel 55 643 691

press@sm.ee

Tänasest jõustub valitsuse määrus, mis annab tööandjale lihtsama võimaluse COVID-tõendite küsimiseks

Posted

Tänasest jõustub bioloogiliste ohutegurite määrus, mis võimaldab tööandjatel küsida töötajatelt tõendit COVID-19 haiguse läbipõdemise, negatiivse testi tulemuse või vaktsineerimise kohta varasemast lihtsamini.

Bioloogiliste ohutegurite määruses on loetletud võimalused ohutu töökeskkonna tagamiseks ning muudatustega lihtsustatakse töötajatelt vajadusel nakkusohutuse tõendi küsimist. „Tööandja ülesanne on tagada töökeskkonna ohutus. SARS-CoV-2 leviku tõkestamiseks peab tööandja võtma kasutusele asjakohased meetmed. Kui viiruse leviku risk on ametikoha puhul väike, võib piisata näiteks kätepesu võimaluse tagamisest. Töötajate puhul, kes puutuvad oma ülesandeid täites vahetult kokku kümnete inimestega, peab tööandja aga olema hoolsam. Määruse kohaselt on asjakohane nõuda sellistelt töötajatelt viiruse leviku vähendamiseks eelkõige vaktsineerimist, testimist või nakkusohutuse tõendamist. Kui see pole mõistlik või võimalik, võib tööandja jätkuvalt maandada riski ka teiste meetmega, näiteks nõudes isikukaitsevahendite kasutamist või andes inimesele ülesandeid, mis võimaldavad kaugtöö tegemist,“ selgitas tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Tööandja ülesanne on töökeskkonna riskianalüüsiga välja selgitada nakkusoht töökohal, et paremini kaitsta nii töötajate kui klientide tervist. Kui bioloogiliste ohutegurite määruse muudatused jõustuvad tänasest, siis riskianalüüsi esitamise kohustus tööandjale tuleb töötervishoiu- ja tööohutuse seadusest, ning see kehtib juba alates 1999. aastast. Käesoleval aasta 1. septembriks tuleb esitada töökeskkonna riskianalüüsid tööinspektsioonile, kasutades selleks iseteeninduskeskkonna TEIS riskianalüüsi moodulit. Vajalikud juhised riskianalüüsi esitamiseks ja bioloogiliste ohutegurite hindamiseks töökeskkonnas leiab portaalist tööelu.ee.

Loe lähemalt COVID-19-st töökeskkonnas: https://tooelu.ee/et/146/covid-19-tookeskkonnas?fbclid=IwAR2nl-iEKwL9tO-cfJNqthbgi3_3gAls5CvfaXaDlFOztZo5jwIggOh-F10

EL COVID tõendeid hakkavad looma ja väljastama Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunktid

Posted

Alates tänasest võtavad Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunktid vastu avaldusi EL COVID tõendite loomiseks eestlastele ja Eesti isikukoodi omavatele välismaalastele, kellel ei ole võimalik neid endale ise patsiendiportaalis (digilugu.ee) luua.

Kui seni väljastas inimesele vajadusel tõendi Tervise ja heaolu infosüsteemide keskus (TEHIK) Tallinnas, siis nüüd tekib inimestele see võimalus üle Eesti erinevates Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunktides. 

Lisaks Tallinnale hakkava EL COVID tõendeid vaktsineerimise, negatiivse testi või läbipõdemise kohta väljastama ka Tartu, Pärnu, Rakvere, Rapla, Türi, Valga, Viljandi, Võru, Haapsalu, Jõgeva, Jõhvi, Kohtla-Järve, Kuressaare, Kärdla, Narva, Paide, Põlva, Rakvere, Rapla, Türi, Valga, Viljandi ja Võru Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunktid. Täpsed aadressid ja vastuvõtuajad leiab aadressilt: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-kontaktid/kontaktid/sotsiaalkindlustusameti-klienditeenindused Sotsiaalkindlustusametisse pöörduvatel välismaalastel peab tõendi loomiseks olema Eesti isikukood ja isikut tõendav dokument. Kõik tõendi soovijad saavad juba eelnevalt täita avalduse ja selle välja printida. Avaldus tuleb viia sobivasse Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunkti ning seejärel saadetakse EL COVID tõend kolme tööpäeva jooksul inimese e-posti aadressile. Kuigi vaktsineerimistõendi saab luua ka juba peale üht vaktsineerimist, siis selleks, et osaleda Eestis erinevatel üritustel, peab vaktsineerimiskuur olema lõpetatud. Teenus on kõigile tasuta.

Valitsus toetas koroonaviiruse leviku piiramiseks rangemate meetmete kehtestamist

Posted

29.07.2021

Stenbocki maja, 29. juuli 2021 – Valitsus tegi täna kabinetinõupidamisel põhimõttelise otsuse langetada alates 9. augustist veelgi nakkusohutuse kontrollita üritustel ja tegevustes osalejate piirarve, muudatused hakkavad kehtima ka toitlustusasutustes; samuti taastub alates 2. augustist ühistranspordis maskikandmise kohustus.

Valitsus on juba varem otsustanud, et alates 2. augustist võib sisetingimustes toimuvatel nakkusohutuse kontrollita üritustel ja tegevustes osaleda kokku kuni 500 ja väljas kuni 1500 inimest. Tänase kokkuleppe kohaselt on alates 9. augustist siseruumides toimuvatel üritustel ja tegevustes lubatud kuni 50 ning õues kuni 100 osalejat.

Uued piirarvud kehtivad avalikel koosolekutel ja üritustel, sealhulgas konverentsidel, teatrietendustel, kontsertidel, kinoseanssidel, meelelahutusteenuse osutamisel, jumalateenistustel, muuseumides ja näitustel. Samuti puudutavad need sportimist, treenimist, noorsootööd, huvitegevust ja -haridust, täienduskoolitust ja -õpet, spordivõistluste ning spordi- ja liikumisürituste korraldamist. Koole puudutavaid nõudeid arutab valitsus uuesti enne uue õppeaasta algust.

Uued piirarvud kehtivad ka avalikuks kasutamiseks mõeldud saunades, spaades, basseinides, veekeskustes ja ujulates. Samuti tuleb nii sise- kui ka välitingimustes kehtestatavaid piirarve edaspidi järgida toitlustusasutustes. Samas ei puuduta piirarvud kaubandusettevõtteid ja teiste teenuste osutamist, kus jäävad kehtima inimeste hajutamise ja desinfitseerimise nõuded.

Piirarvudest rohkem osalejaid võib üritustel ja tegevustes olla edaspidi vaid siis, kui on tagatud külastajate nakkusohutus ja selle kontroll. See tähendab, et üritustel ja tegevustes saavad osaleda üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19 haiguse läbi põdenud või negatiivse testitulemusega inimesed. Sisetingimustes võib sel juhul olla kuni 6000 ja välitingimustes kuni 12 000 külastajat. Kontrollida tuleb kõigi inimeste COVID-19 tõendeid, nende ehtsust ja kehtivust ning kahtluse korral tuvastada ka tõendi esitaja isikusamasus.

Arvestades noorte vaktsineerituse hõlmatust, ei pea alla 18-aastased oma nakkusohutust ehk vaktsineerimist, COVID-19 haiguse läbipõdemist või negatiivset testitulemust esialgu tõendama. Edaspidi plaanitakse laiendada nakkusohutuse tõendamise nõue kõigile vähemalt 12-aastastele, kuid selle detailide üle soovib valitsus arutelu jätkata.

Lisaks toetas valitsus täna nina ja suu katmise kohustuse taastamist ühistranspordis. Maskikandmine muutub ühistranspordis kohustuslikuks järgmise nädala esmaspäevast. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed.

Muudatused tuginevad terviseameti hinnangule ja nende eesmärk pidurdada COVID-19 haigusjuhtude arvu tõusu ning sellega kaasnevat koormust haiglatele. Tegu on valitsuse kabinetinõupidamisel langetatud põhimõttelise otsusega. Valitsus peab vastava korralduse heaks kiitma oma istungil

Sellel ja järgmisel nädalal on Eestis palju kiirvaktsineerimise võimalusi

Posted

Sotsiaalministeeriumi pressiteade

14.07.2021

Sellel ja järgmisel nädalal on Eestis palju kiirvaktsineerimise võimalusi

Sellel ja järgmisel nädalal on Ida-Virumaal, Lääne-Virumaal, Pärnumaal, Tallinnas ja Tartus mitmeid võimalusi end COVID-19 vastu vaktsineerida ilma eelneva registreerimiseta. Tuleb lihtsalt kohale minna.

Peale selle jätkub vaktsineerimine ka eelregistreerimisega. Tänahommikuse seisuga oli vabu aegu saadaval kõikides maakondades. Aja saab broneerida telefonil 1247 või digiregistratuuris www.digilugu.ee

COVID-19 vaktsineerimise töörühma juht Marek Seer kutsub kõiki inimesi, kes veel ei ole mingil põhjusel vaktsineerima jõudnud, seda nüüd tegema.

„Näeme, et koroonaviirusesse nakatunute arv kasvab päev-päevalt ja kolmas koroonalaine võib Eestis jõuda kohale rutem, kui arvasime. Paljud Euroopa riigid on juba taas hakanud kehtestama piiranguid,“ ütles Seer. „Ennast vaktsineerides ja ka oma lähedasi vaktsineerima kutsudes saab igaüks meist kaasa aidata sellele, et Eesti oleks avatud – et lapsed saaksid käia koolis, eakad kohtuda lähedastega ning töökohad alles jääda.“

„Tänan kõiki tervisoiuteenuste osutajaid, perearste ja kohalikke omavalitsusi, kes vaktsineerimise korraldamisele kaasa aitavad,“ lisas Seer.

COVID-19 vastu vaktsineerimine on Eesti elanikele tasuta ja võimaldatud alates vanusest 12 eluaastat. 12-17 aastaseid vaktsineeritakse Pfizeri vaktsiiniga, täiealisi lisaks ka Moderna ja Jansseni vaktsiinidega.

Uuringud näitavad, et kõik Eestis pakutavad vaktsiinid aitavad tõhusalt ka uue ja agressiivsema delta viirusetüve vastu, kuid vaid siis, kui vaktsineerimiskuur on lõpetatud – Jansseni puhul kaks nädalat pärast ainust doosi, Pfizeri puhul üks nädal pärast teist doosi, Moderna ja Astra Zeneca puhul kaks nädalat pärast teist doosi. Modernal on kahe doosi vaheline aeg 4 nädalat, Pfizeril 6 nädalat ja Astra Zenecal 12 nädalat.

Vaktsineerimiskuuri toime kestab vähemalt aasta. Samuti kehtib vähemalt ühe aasta ELi vaktsineerimise digitõend, mis võimaldab lihtsamalt reisida ja ilma testimata ka Eestis paljude ürituste külastamist.

Tänahommikuse seisuga oli Eestis vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 574 902 inimest ja vaktsineerimine lõpetatud 476 641  inimesel. Vähemalt ühe doosi on saanud 52,4 protsenti täiskasvanutest. Vanuses 70 eluaastat ja enam on vaktsineeritud 67,8%.

Lisainfot saab veebilehelt www.vaktsineeri.ee

Eelregistreerimiseta vaktsineerimised – mine lihtsalt kohale ja pane õlg alla (seisuga 14.07.2021)

Ida-Virumaa:

15. ja 16. juulil saab eelregistreerimiseta vaktsineerida Sillamäed vaktsineerimisbussis , mis peatub kell 10-18 (või kuni kl 22, kui soovijaid jätkub) Kalevi spordikeskuse ujula kõrval (Kesk 28). Vaktsiinideks on Pfizer või Janssen. Vaktsineerimise viib läbi Viljandi haigla.

16.07, 22.07, 29.07 kell 16-19 saab nii eelneva registreerimiseta kui ka aega kinni pannes vaktsineerida Narvas Fama kaubanduskeskus, Fama põik 10. Vaktsiinideks on Pfizer ja Janssen, vaktsineerib Silmarõõm S.

16. 07 kl 14-17 ja 17.07 kl 10-13 vaktsineerib Ida-Viru Keskhaigla ilma eelregistreerimiseta Jõhvis Pargi Keskuses (Puru tee 1), vaktsiiniks on Janssen.

23.07 kl 14-17 ja 24.07 kl 10-13 vaktsineerib Ida-Viru Keskhaigla Kohtla Järvel ilma eelregistreerimiseta Vironia Keskuses (Järveküla tee 50).  Vaktsiiniks on Janssen (IVKH)

Lääne-Virumaa:

16.07 kell 10-13 on võimalik vaktsineerida Rakveres, Turu plats 3. Kohale võib tulla ilma eelregistreerimiseta, ent võimalik on ka aeg kirja panna. Vaktsiinideks on Janssen  või Moderna. Vaktsineerimist viib läbi tervishoiuasutus Silmarõõm S.

17. juulil kell 10-12 saab vaktsineerida Võsu rannaklubis ning kell 13-15 Haljala Rahvamajas, vaktsiinideks Pfizer ja Janssen, vaktsineerib Silmarõõm S. Vastu võetakse kõik soovijad nii koha peal kui ka eelregistreerimisega (tel 1247 või www.digilugu.ee).

Harjumaa:

17.07, 22.07, 23.07 ja 24.07 kell 10-15 toimub eelregistreerimata vaktsineerimine Tallinna keskturul. Vaktsiinideks on Janssen ja Pfizer, vaktsineerib Qvalitas arstikeskus.

18.07 kell 10-18 peatub vaktsineerimisbuss Maardu linnapäevadel. Vaktsiinideks on Pfizer või Janssen. Vaktsineerimise viib läbi Viljandi haigla.

18. juulil kl 9-17 toimuvad ilma eelregistreerimiseta vaktsineerimised Lasnamäel Prisma kaubanduskeskuse parklas, Mustakivi tee 17 (vaktsineerib Qvalitas), Põhja-Tallinnas Sõle spordikeskuse vaktsineerimiskeskuses, Sõle 40a (vaktsineerib Fertilitas) ja Mustamäel Kaja kultuurikeskuse vaktsineerimiskeskuses, Vilde tee 118 (vaktsineerib Lääne-Tallinna Keskhaigla). Kiiremad saavad tasuta jäätise ASilt Balbiino, kõik vaktsineerima tulijad saavad soodushinnaga külastada Tallinna loomaaeda.

Igal tööpäeval kell 9-17 ja laupäeviti kell 9-14 saab ilma eelregistreerimiseta vaktsineerida Tallinnas Sõle spordikeskuse vaktsineerimiskeskuses (Sõle 40a). Samuti võetakse vastu eelregistreerimisega, vabu aegu on saada igaks päevaks. Vaktsiiniks on Pfizer ja vaktsineerib Fertilitas.

Iga päev saab vaktsineerida Lasnamäe Centrumis Confido kiirkliinikus.

Pärnumaa

15.07 kell 9.30-14.00 Lihula kultuurimajas. Vaktsiiniks on Janssen ja vaktsineerib Pärnu Sanatoorium.

Tartumaa

14., 15., 18. 07 ning 19-23.07 ja 26-30.07 kl 10-18 saab nii ette registreerides kui ka ilma registreerimiseta kohale minnes vaktsineerida Tartus A. le Coq spordihoones, Ihaste tee 7. Vaktsineerib Tartu Ülikooli Kliinikum ja vaktsiiniks on Pfizer.

Eelregistreerimisega saab vaktsineerida igas maakonnas:

Lisaks on kõikides maakondades võimalik vaktsineerida ka eelregistreerimisega, aja saab broneerida telefonil 1247 või digiregistratuuris www.digilugu.ee.

Harjumaal oli tänahommikuse seisuga saadaval üle 2200 aja ning vaktsineerima saab minna kasvõi samal päeval.

Ida-Virumaal on üle 800 aja ja samuti saab vaktsineerima minna juba täna.

Jõgevamaal on vabu aegu hetkel Põltsamaale 22. ja 28. juuliks.

Järvamaal toimub eelregistreerimisega vaktsineerimine 23. juulil Paides, Läänemaal 21. juulil Haapsalus, Lääne-Virumaal 15. juulil Rakveres ja 16. juulil Tapal, Põlvamaal 21. juulil Põlva haiglas.

Pärnumaal on saadaval kokku üle 2000 vaba aja alates 24. juulist Pärnu haiglas ning homseks Lihulasse.

Raplamaal on Rapla haiglas vabu aegu 24. juuliks.

Saaremaal on vabad ajad Kuressaare haiglas alates 19. juulist ning alla 18-aastastel palutakse vaktsineerimise aja broneerimiseks helistada haigla registratuuri.

Tartumaal saab lisaks elavas järjekorras vaktsineerimisele panna aja kirja A. le Coq spordihoone vaktsineerimiskeskusesse juba tänaseks.

Valgamaal saab 15. juuliks vaktsineerimiseks aja broneerida Tõrvasse ning 26. juuliks Valga haiglasse. Viljandimaal saab vaktsineerid 20. juulil elavas järjekorras.

Võrumaal on vabu aegu 22. ja 30. juuliks Qvalitase arstikeskusesse.

Hiiumaal said täna lõunaks ajad täis, aga lähiajal avatakse uued.

Uusi aegu eelregistreerimisega vaktsineerimiseks lisavad tervishoiuasutused digiregistratuuri jooksvalt juurde.