COVID-19 piirangute leevendused hakkavad kehtima 11. juunist

Posted

08.06.2021

Stenbocki maja, 8. juuni 2021 – Valitsus võttis vastu põhimõttelise otsuse, et epidemioloogilise olukorra paranemise tõttu hakkavad COVID-19 piirangute leevendused kehtima reedest, 11. juunist. Eelkõige puudutab see ruumitäitumuse ja osavõtjate piirarvude leevenemist nii siseruumides kui piiratud alaga välialadel. Alates 11. juunist loobutakse sulgemisaja piirangust. Reedest lubatakse taas ka Tallinna ja Stockholmi vahelised kruiisid.

„Epidemioloogiline pilt muutub Eestis iga päevaga paremaks, nii et täna on koroonaviiruse leviku ohutase langenud kõrgelt ehk oranžilt keskmisele ehk kollasele. See laseb valitsusel leevendada piiranguid planeeritust varem,“ ütles peaminister Kaja Kallas. „Samas ei tohi unustada, et viirus pole kuskile kadunud ja peame endiselt olema tähelepanelikud, et see taas laiemalt levima ei hakkaks. Ainus viis hoida Eesti piirangutest vabana on aktiivne vaktsineerimine. Loodan, et kõik, kes seda veel teinud ei ole, broneerivad endale esimesel võimalusel vaktsineerimisaja.“

SPORTIMINE, TREENIMINE, NOORSOOTÖÖ, HUVITEGEVUS JA -HARIDUS, TÄIENDUSKOOLITUS JA TÄIENDÕPE

Alates 11. juunist tohib sisetingimustes üritusest osa võtta maksimaalselt 600 inimest, arvestada tuleb hajutatuse ja 50-protsendilise ruumitäitumuse nõudega. Piiratud alaga välitingimustes tohib üritusest osa võtta maksimaalselt 1000 inimest.

SPORDI- JA LIIKUMISÜRITUSED, SPORDIVÕISTLUSED

Alates 11. juunist tohib sisetingimustes korraldada üritusi kuni 600le inimesele, kaasa arvatud pealtvaatajad, 50-protsendilise täitumuse piiranguga ruumi kohta. Piiratud alaga välitingimustes tohib üritustest osa võtta kuni 1000 osalejat, seal hulgas ka pealtvaatajad.

Alates 11. juunist on lubatud tippspordivõistlused nii sise- kui välitingimustes ilma rühma ja kellaajapiiranguteta.  Sisetingimustes on koos pealtvaatajatega lubatud kuni 600 osalejat, arvestada tuleb 50-protsendilist täitumust ruumi kohta ning piiratud alaga välitingimustes on lubatud kuni 1000 osalejat, kaasa arvatud pealtvaatajad.

AVALIKUD ÜRITUSED, KULTUUR, KIRIKUD, MEELELAHUTUS

Alates 11. juunist tohib sisetingimustes mainitud üritustest osa võtta kuni 600 inimest. Arvestada tuleb 50-protsendilise täitumuse nõudega ühe ruumi kohta. Piiratud alaga välitingimustes tohib nimetatud üritustest osa võtta kuni 1000 inimest.

MUUSEUMID JA NÄITUSASUTUSED

Alates 11. juunist tohib muuseumite ja näitusasutuste siseruumides viibida hajutatuse nõuet arvestades kuni 600 inimest ruumi kohta, arvestusega, et ruumist ei tohi olla täidetud üle 50-protsendi. Külastajatele ettenähtud välialadel on lubatud kuni 50-protsendiline täitumus.

SPAAD, SAUNAD, VEEKESKUSED, BASSEINID, UJULAD

Alates 11. juunist tohib veekasutusega siseruumides viibida maksimaalselt 600 inimest, arvestada tuleb hajutatuse ja 50-protsendilise täitumuse nõudega.

TOITLUSTUSASUTUSED

Alates 11. juunist on lubatud siseruumides kuni 50-protsendiline ruumitäitumus. Laudkonnast osavõtjate arvule enam piirangut ei seata. Arvestada tuleb hajutatuse nõudega.

KAUBANDUS- JA TEENINDUSETTEVÕTTED

Poodides ja teeninduskohtades peab olema tagatud hajutatuse nõue ning ruumitäituvus tohib olla kuni 50 protsenti.

Valitsus võttis täna vastu põhimõttelised otsused, vastav korraldus on plaanis heaks kiita neljapäevasel istungil. Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldab korralduse ja seletuskirja kodulehel kriis.ee

Alates 14. juunist tohib nakkusohutuse tagamisel korraldada ka suurema osalejate arvuga üritusi. Loe lisaks: https://valitsus.ee/uudised/valitsus-lubab-korraldada-nakkusohutuse-tagamisel-suurema-osalejate-arvuga-uritusi

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

üksus


press@riik.ee

Koolitus kuidas tagada parim ligipääsetavus kohalikus kogukonnas kõigile kasutajatele

Posted

Ligipääsetavuse rajamine on Kohaliku omavalitsuse pädevuses. Eestis on olukord tublisti paranenud, kuid sageli tuleb ette eksimusi või ei oska rajatava keskkonna tellija õigeid lahendusi üles leida. 

Kutsume Teid osalema koolitusel – arutelul Valgas 08.06. (12.00-16.00), kus üheskoos mõelda, kuidas tagada parim ligipääsetavus kohalikus kogukonnas kõigile kasutajatele, seda nii füüsilise keskkonna kui ka sisu osas. Kuidas kaasav disain parandab kõigi kasutajakogemust? Kuidas arvestada kasutajate vajadustega läbi terve elukaare (lapsed, eakad, puuetega inimesed, lapsevanemad, ajutise tegevuspiiranguga inimesed, eesti keelt mitte kõnelevad inimesed ja kõik teised)? Milliseid kodanikuühiskonna organisatsioone ja aktiviste veel kaasata? 

Olete oodatud! Ürituse zoom ülekanne on varustatud viipekeeletõlke ja kirjutustõlkega. Palume kutset ka levitada oma kolleegide ja koostööpartnerite seas, kel võib teema vastu huvi olla.

30 esimest registreerunut saavad võimaluse osaleda Valgas kohapeal.

Koolitusele palun registreeruda kuni 04.06 SIIN

Zoom videokeskkonna link saadetakse registreerunutele enne koolituse toimumist.

Koolituse päevakava on leitav kutse manusest.

Lisainfo ja küsimused: Meelis Joost Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist, tel 5014164 ; e-post: meelis.joost@epikoda.ee

Valitsus kiitis heaks COVID-19 piirangute leevendamise korralduse

Posted

27.05.2021

Stenbocki maja, 27. mai 2021 – Valitsus kiitis täna heaks COVID-19 piiranguid järk-järgult leevendava korralduse, mis asendab alates 31. maist 2+2 liikumispiirangu hajutatuse nõudega. Järgmisest esmaspäevast ei kohaldata enam ka rühmapiiranguid ning leevenevad nõuded siseruumide täitumusele. Näiteks kohvikutes ja restoranides tohib siseruumidest olla täidetud kuni 50 protsenti. 14. juunist pikenevad lahtioleku kellaajad südaööni ja suurenevad ürituste osavõtjate piirarvud.

2+2 REEGEL ASENDUB SISERUUMIDES LIIKUMISEL HAJUTATUSE NÕUDEGA

Alates 31. maist tuleb avalikus siseruumis 2+2 liikumispiirangu asemel arvestada hajutatuse nõudega. Hajutatuse nõude puhul tuleb võõrastest inimestest hoiduda viiruseleviku seisukohast mõistlikusse kaugusesse.

SPORTIMINE, TREENIMINE, NOORSOOTÖÖ, HUVITEGEVUS JA -HARIDUS, TÄIENDUSKOOLITUS JA TÄIENDÕPE

Alates 31. maist on lubatud sisetingimustes kõik need tegevused kuni 200 inimesele ja alates 14. juunist kuni 600 inimesele, läbivalt tuleb arvestada hajutatuse ja kuni 50-protsendilise ruumitäitumuse nõudega. Sisetingimustes tuleb kanda maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased ja juhul, kui see pole tervislikel põhjustel, tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Alates 31. maist tohib välitingimustes üritustest osa võtta kuni 250 inimest ja 14. juunist maksimaalselt 1000 inimest.

SPORDI- JA LIIKUMISÜRITUSED, SPORDIVÕISTLUSED

Alates 31. maist võib välitingimustes toimuvaid spordi- ja liikumisüritusi korraldada kuni 250 osalejaga. Arvestada tuleb sulgemisajaga kell 22.00.

Alates 14. juunist tohib sisetingimustes korraldada spordi- ja liikumisüritusi 600 inimesele ja välitingimustes kuni 1000 osalejale, kaasa arvatud pealtvaatajad. Sisetingimustes tuleb tagada hajutatus ja ruumitäituvus kuni 50 protsenti. Nii sise- kui välitingimustes peavad üritused lõppema hiljemalt südaööl kell 00.00. Tippspordivõistlused nii sise- kui välitingimustes on lubatud ilma kellaajapiiranguteta.

AVALIKUD ÜRITUSED, KULTUUR, KIRIKUD, MEELELAHUTUS

Alates 31. maist lubatakse siseruumides avalikust koosolekust ja üritusest, näiteks konverentsist, teatrietendusest, kontserdist, kinoseansist, aga ka meelelahutusteenuse osutamisest ning avalikust jumalateenistusest või usulisest talitusest osa võtta kuni 200 inimest. Arvestada tuleb kuni 50-protsendilise ruumitäitumuse nõudega. Üritused peavad lõppema kell 22, kuid juhul, kui näiteks teatrietendus, kinoseanss või kontsert ei ole selleks kellaajaks lõppenud, tohib külastajate jaoks uksed sulgeda ka mõistliku aja jooksul pärast kella 22.00.

Alates 14. juunist tohib sisetingimustes mainitud üritustest osa võtta kuni 600 ja välitingimustes kuni 1000 inimest. Üritus peab lõppema hiljemalt südaööl.

MUUSEUMID JA NÄITUSASUTUSED

Alates 31. maist ei rakendata muuseumides ja näituseasutustes piiranguid rühmategevustele, kuid arvestada tuleb, et ühes ruumist ei tohi olla täidetud üle 50 protsendi või viibida üle 200 inimese ruumi kohta.

Alates 14. juunist tohib muuseumite ja näitusasutuste siseruumides viibida hajutatuse nõuet arvestades kuni 600 inimest koos 50-protsendilise hajutatuse nõudega ühe ruumi kohta.

Välistingimustes muuseumides ja näituseasutustes jääb kehtima täitumuspiirang kuni 50 protsenti külastajatele ette nähtud territooriumi kohta.

Alates 14. juunist tuleb nii sise- kui välialade uksed külastajate jaoks sulgeda hiljemalt südaööst.

SPAAD, SAUNAD, VEEKESKUSED, BASSEINID, UJULAD

Alates 31. maist ei rakendata veekasutusega siseruumides enam rühmapiirangut, kuid arvestada tuleb ruumi 50-protsendilise täitumuse ja hajutatuse nõudega. Sama kehtib ka välitingimustes saunade, spaade, veekeskuste, basseinide ja ujulate kohta. Kehtima jääb sulgemisajapiirang kell 22.00. Välitingimustes tohib osalejate arv olla kuni 250 ja siseruumides 200.

Alates 14. juunist tohib siseruumides viibida maksimaalselt 600  ja välialadel maksimaalselt 1000 inimest. Ruumitäitumuse ja hajutatuse nõue sisetingimustes jääb samaks. Nii sees kui väljas tuleb uksed klientide jaoks sulgeda südaööl.

TOITLUSTUSASUTUSED

Alates 31. maist on lubatud siseruumides kuni 50-protsendiline ruumitäitumus ja arvestada tuleb hajutatuse nõudega. Laudkonnast osavõtjate arvule enam piirangut ei seata. Uksed tuleb klientide kohapeal söömiseks-joomiseks sulgeda kell 22.00.

Alates 14. juunist pikeneb nii siseruumide kui välialade kohapeal söömise-joomise kellaaeg kuni südaööni, ruumitäitumuse piirang ja hajutatuse nõue jääb samaks.

KAUBANDUS- JA TEENINDUSETTEVÕTTED

Poodides ja teeninduskohtades peab olema tagatud hajutatuse nõue ning ruumitäituvus tohib olla kuni 50 protsenti.

MASKIKANDMISE KOHUSTUS

Maskikandmise kohustus avalikus siseruumis jääb praegu kehtima. Valitsus arutab muu hulgas ka maskikandmise kohustuse piirangu asendamist range soovitusega kanda rahvarohketes kohtades maski hiljemalt kahe nädala pärast. Otsuse tegemisel hindab valitsus nii leevenduste mõju koroonaviiruse leviku trendile, haiglate seisu kui ka muid kriitilisi COVID-19 näitajaid, samuti vaktsineeritute osakaalu ühiskonnas.

Eestis püsib praegu koroonaviiruse nakkusohu risk kõrgel tasemel, kuid saavutatud on oluline nakkusnäitajate langus. Valitsus leevendab COVID-19 piiranguid järk-järgult, et saada koroonaviiruse levik senisest suuremal määral kontrolli alla ja  vähendada meditsiinisüsteemi ülekoormuse riski. Viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud meetmeid tuleb vaadelda kogumis ja arvestada, et nakkuse levik sõltub inimestevahelise kontaktide arvust. Piirangute leevendamisel on üheks oluliseks näitajaks ka vaktsineeritute arvu kasv elanikkonnas. Piirangud vaadatakse üle kahe nädala pärast ja juhul, kui epidemioloogiline olukord võimaldab, leevendatakse neid veelgi.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldab korralduse ja seletuskirja kodulehel kriis.ee

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

üksus


press@riik.ee

Valga haigla korraldab vaktsineerimisi elanikkonnale.

Posted

Vaktsineerima on oodatud riskirühma kuuluvad inimesed igas vanuses ning selle nädala jooksul kõik 50 aastased või veel sel aastal 50 aastaseks saavad inimesed. On avatud võimalus registreerida digi-registratuuris.

Alates järgmisest nädalast saavad registreerida vaktsineerimisele kõik täisealised Eesti elanikud.

Esmaste doosidega vaktsineerimine toimub:

18. mail, Valga haiglas, Moderna vaktsiiniga

19. mail, Valga haiglas, Moderna ja Pfizer vaktsiiniga

26. mail, Valga Spordihallis, Moderna vaktsiiniga

Palume teavitada riskirühmas ning vastavas vanusegrupis isikuid vaktsineerimise võimalusest. Riskirühma kuuluvad inimesed saavad registreerida ennast digi-registratuuri kaudu .

50 aastased või veel sel aastal 50 aastaseks saavad inimesed saavad ennast registreerida ka Valga haigla registratuuri telefonil 7665100 või 53 785 100. Alates järgmisest nädalast saavad registreerida vaktsineerimisele kõik täisealised Eesti elanikud.

Lugupidamisega

Anastassia Org

Valga haigla õendusjuht

7665206

Tasuta õigusnõustamine puuetega inimestele

Posted

Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös SA Õigusteenuste Bürooga pakub õigusnõustamise teenust keskmise, raske või sügava puudega inimestele. Erivajadusega isiku elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka sihtgrupi hooldajad või pereliikmed.


Teenuse eesmärgiks on tagada erivajadustega isikutele õigusnõustamine ja abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel.

Õigusabi tagatakse elukondlike õigusmurede lahendamisel: võlad, eluase, pereasjad, tööasjad, toetused jms.


Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste Büroo telefonil
53 850 005 E-N kell 10- 16.
Muul ajal saabunud kõnede puhul (v.a. laupäev ja pühapäev) või kui kõnele hetkel vastata ei saa, helistatakse pöördujale ÕTB poolt tagasi.


Teenus on sihtgrupi jaoks tasuta. Vajadusel on võimalus kasutada nõustamisel viipekeeletõlki.

Lisainfo: Tauno Asuja, Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist, tel: 661 6614 ja e-post: tauno.asuja@epikoda.ee

Eesti Puuetega Inimeste Koda, https://epikoda.ee/oigusnoustamine

SA Õigusteenuste Büroo, https://www.otb.ee


Õigusnõustamise teenust rahastab Justiitsministeerium.

Valgas on võimalik vaktsineerida Pfizer vaktsiiniga ka sellel nädalal 29. ja 30. aprillil

Posted

Valgas on võimalik vaktsineerida Pfizer vaktsiiniga ka sellel nädalal!

Oodatakse riskirühmasse kuuluvaid isikuid igas vanuses ning vanemad kui 65 ei pea olema riskigrupis. Valga haigla korraldab vaktsineerimist ja ootab kõiki, kes võiksid praegu vaktsineeritud olla.

Vaktsineerimine toimub Pfizer vaktsiiniga, 29. ja 30. aprillil, Valga Spordihallis, J.Kuperjanovi 36.

Palume teavitada riskirühmas ning vastavas vanusegrupis isikuid vaktsineerimise võimalusest. Vaktsineerimisele saab registreerida digi-registratuuri kaudu ning Haigekassa on planeeritud välja saata teavitused eesti.ee kaudu.

Vanuses 65 ja enam isikud võivad ennast ise registreerida registratuuri telefonil 7665100 või 53 785 100.

Kutsume ühingute liikmeid kevadisele jalutuskäigule!

Posted

Alustame esimesel korral 29. aprillil kell 10.00 Valgamaa Puuetega Inimeste Koja juurest (Kungla 15) ja lõpetame oma rännaku samas kohas. Esimeseks marsruudiks on Linnapargi ja Pedeli jõeäär, kokku umbes 3 km. Võta kaasa hea tuju ja mõni lõbus-lustakas lugu. Naudime koos kevadet ja üksteise seltskonda.

Peale jalutuskäiku on kõikidele osalistele Kungla Kojas tervislik puuvilja-amps.

NB! Ära unusta mugavaid jalatseid jalga panna.

Vaktsineerimine toimub Pfizer vaktsiiniga, 22. ja 23. aprillil, Valga Spordihallis, J.Kuperjanovi 36.

Posted

Vaktsineerimine toimub Pfizer vaktsiiniga, 22. ja 23. aprillil, Valga Spordihallis, J.Kuperjanovi 36.

Palume teavitada vastavas vanusegrupis isikuid vaktsineerimise võimalusest. Vaktsineerimisele saab registreerida digi-registratuuri kaudu ning Haigekassa on planeeritud välja saata teavitused eesti.ee kaudu.

Võite ka ise registreerida vastavas vanuses isikuid registratuuri telefonil 7665100 või 53 785 100.