Abivahendi e-teenus

Posted

Head sotsiaalvaldkonna töötajad

Sotsiaalkindlustusamet arendab juba eelmise aasta sügisest oma abivahendi e-teenust. Meie abivahendite e-teenuste arendused on jõudnud nüüd olulise etapini, mis võib kaasa tuua küsimusi ka Teie valla või linna sotsiaalosakonda pöördunud inimestelt. Muudatuse täpset sisu selgitame oma kodulehel  siin .

 Lühidalt: meie abivahendite e-teenuse arenduse esimesed muudatused jõustuvad 1. oktoobril 2020 – sellest päevast alates saab inimene meie iseteeninduses vaadata oma varasemaid ja ka uusi reaalajas tehtud abivahendi tehinguid. Sellele eelneval päeval tuleb Sotsiaalkindlustusametil senised septembrikuu jooksul tehtud paberil tehingud andmebaasides üle tõsta. See tähendab et 30. septembril 2020 ei saa abivahendeid müüvad ettevõtted teha riigipoolse soodustusega tehinguid ning inimesed ei saa osta/üürida soodustusega abivahendeid. Kõigil eelnevatel ja järgnevatel päevadel saab tehinguid teha tavapäraselt. Abivahendite e-teenuse teine oluline muudatus rakendub hiljemalt 1. jaanuarist 2021, kui inimesed ei pea enam kaasas kandma isikliku abivahendi kaarti. Isikliku abivahendi kaardi kasutamine jätkub tavapäraselt, kuniks teavitame avalikkust sellest eraldi.

Muudatusega on kursis ka kõik meie teenuseosutajad, kes müügikohtades inimesi informeerivad. Kui ka teile peaks sel teemal küsimusi tulema, siis oleme kokku pannud teksti, mida saate kasutada klientide informeerimiseks:

Sotsiaalkindlustusamet arendab oma abivahendite e-teenust, et lihtne ja mugav teenus juba õige pea kasutusele võtta. Sellega seoses teavitame, et abivahendite e-teenuse arendustööde tõttu ei saa 30. septembril abivahendeid osta ega üürida riigipoolse soodustusega. Me mõistame, et see võib tekitada ebamugavusi, vabandame. Tehingute tegemine on 30. septembril piiratud seetõttu, et amet saaks sellel päeval ettevõtetelt tehingute info kokku koguda ja need uude süsteemi üle kanda. Palume kõigil oma kuulõpu ostud ja muud tehingud planeerida sellele eelnevatele või siis järgnevale päevale. Kui teil on selleks päevaks abivahendi müüjaga kokku lepitud nõustava sisuga visiit, siis neid ära jätma ei pea. Kohtumise muutmise vajadusel võtab ettevõtte spetsialist Teiega ühendust.

Lisainfo:

Kaili Uusmaa, sotsiaalkindlustusameti kommunikatsioonijuht, kaili.uusmaa@sotsiaalkindlustusamet.ee, 5087370

Triin Teresa Veensalu, sotsiaalkindlustusameti teenuste osakonna äriteenuste nõunik, triin.teresa.veensalu@sotsiaalkindlustusamet.ee, 53016998

Lugupidamisega

Tiia Orlovski

abivahendite talitusejuht

teenuste osakond

Sotsiaalkindlustusamet

________________________________

tiia.orlovski@sotsiaalkindlustusamet.ee

505 7105

Põllu 1a/ 50303 Tartu / Eesti

www.sotsiaalkindlustusamet.ee

Sotsiaalminister tühistas ravimite väljakirjutamise ja müügi piirangud

Posted

Sotsiaalministeerium

PRESSITEADE

8.05.2020

Sotsiaalminister tühistas ravimite väljakirjutamise ja müügi piirangud 

Sotsiaalminister Tanel Kiik tühistas ravimiameti ettepanekul piirangud nii retseptiravimite väljakirjutamisele ja apteegist väljastamisele kui ka käsimüügiravimite väljastamisele. Erandina jääb kehtima piirang paratsetamooli sisaldavate ravimite väljastamisele – 30 tabletti ühe ostuga ühe ostja kohta.

Ravimiretseptide, sh korduvretseptide väljakirjutamine ja ravimite väljastamine apteegist jätkub tavapäraselt, v.a paratsetamooli puhul, mida võib müüa ühele ostjale ühe ostuga kuni 30 tabletti.

„Ravimite varud nii hulgimüügis kui apteekides on paranenud. See annab kindlust, et ravimite väljakirjutamise ja väljastamise piirangute lõpetamisel on ka võimaliku hetkelise suurenenud tarbimise korral ravimid Eestis kohapeal olemas ja inimestele kättesaadavad,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Kindlasti jälgivad ravimiamet, müügiloa hoidjad ja hulgimüüjad olukorda ravimiturul ka edaspidi, et ravimeid jätkuks kõigile, kes neid vajavad.“

Ravimiamet on pandeemiaperioodil pidevalt jälginud ravimite kättesaadavust ja suhelnud nii Eesti ravimituru osapooltega kui Euroopa Liidu pädevate asutuste võrgustikuga, et hinnata piirangute vajadust. „Tänase teadmise juures me ei näe kehtestatud piirangutel enam vajadust, ravimite kättesaadavuse nimel pingutatavad kõik turuosalised ja kuigi täielikult ei saa välistada üleeuroopaliste probleemide taastekkel ka Eestis kättesaadavuse probleemide süvenemist, ei ole siiski täiendavad piirangud praegu enam põhjendatud,“ ütles ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp. „Ehkki laovarude seis on hulgiladudes märgatavalt paranenud ei kiirustaks me veel paratsetamooli väljastamise piirangu leevendamisega, sest maailmas ei ole olukord stabiliseerunud ning ravimitootmiseks vajaliku toimeaine saamine ja tavapäraste tarnete tagamine on jätkuvalt ebakindel.“  

Sotsiaalminister Tanel Kiige käskkirjaga vähendati 19. märtsil ravimite kättesaadavuse tagamiseks ajutiselt ravimite väljakirjutamise ja väljamüügi koguseid. Tervishoiutöötaja võis kirjutada krooniliste haiguste ravimeid välja kuni kaheks kuuks, korduvretsepti puhul võis apteek väljastada ravimit ainult ühe retsepti alusel ja kuni kaheks kuuks ning käsimüügiravimeid võis ühele ostjale väljastada kuni kaks pakendit ühe ravimi kohta. 9. aprillil täiendati käskkirja paratsetamooli sisaldavate ravimite väljastamise piiranguga, millega lubati apteegis väljastada ühele ostjale ühe ostuga kuni 30 tabletti.

Lisaks sõlmisid sotsiaalminister ja seitse ravimite hulgimüüjat ühise hea tahte väljendusena koostöökokkulepped, et tagada Eesti patsientidele kõigi oluliste ja enim kasutatavate ravimite kättesaadavus. Koostöölepped hõlmavad üheskoos 800 erineva toimeainega ravimi varu tagamist ja kehtivad kuni eriolukorra lõpuni.

Teate edastas:

Eva Lehtla

Sotsiaalministeerium

Kommunikatsiooniosakond

Tel 55 643 691

press@sm.ee

Homsest jõustuvad seadusemuudatused lihtsustavad puuetega inimeste asjaajamist

Posted

Sotsiaalkindlustusamet

PRESSITEADE

30. aprill 2020

Homsest jõustuvad seadusemuudatused lihtsustavad puuetega inimeste asjaajamist

1. maist jõustuvad puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muudatused, mis lihtsustavad oluliselt puuetega inimeste asjaajamist. Muutumatute seisunditega lastel on korduvekspertiisi käigus edaspidi võimalik tuvastada puue kuni 16aastaseks saamiseni. Lisaks laiendatakse puudega lapse toetust harvikhaigusega lastele ning töövõimet välistavate seisundite puhul ei pea puude raskusastme tuvastamisel enam pikka taotlusankeeti täitma. 

„Muutumatu või süveneva seisundiga lastele on oluline määrata puude raskusaste pikemaks ajaks kui kolm aastat, et lapsevanemad ei peaks püsiva seisundiga lapsele üsna lühikese perioodi järel puuet uuesti taotlema,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Edaspidi saab muutumatu või süveneva seisundiga lastele määrata puude raskusastme maksimaalselt kuni lapse 16-aastaseks saamiseni. Need ja ka teised muudatused on olulised sammud asjaajamise lihtsustamiseks ning pean oluliseks jätkata ka edaspidi bürokraatia vähendamist sotsiaalkaitse valdkonnas tervikuna.“

Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi ja sotsiaaltoetuste talituse juhi Leila Lahtvee sõnul on lastel siiani lubatud puue tuvastada maksimaalselt kolmeks aastaks. „See on ebamõistlik väga raskete, sügava puudega laste puhul nagu näiteks raske-sügav vaimne alaareng, Retti sündroom, mõlema silma pimedus ja veel mitmed rasked seisundid, kus ravi puudub ja seisund ei saa ajas tänaste meditsiiniliste oskuste ja teadmiste kohaselt paraneda,“ rääkis Lahtvee.

Lahtvee lisas, et selliste laste kasvatamisel on vanematel nagunii juba väga suur koormus, mistõttu soovib sotsiaalkindlustusamet nende olukorda leevendada puude taotlemisel leevendada. Alates 1. maist on väga raskete paranemislootuseta lastele võimalik puuet määrata kuni 16. eluaastani. Muudatus puudutab ligikaudu 1800 raske ja sügava puudega last.

Lisaks hakatakse alates homsest puudega lapse toetust maksma ka sotsiaalkaitseministri poolt kinnitatud nimekirjas toodud harvikhaigusega lastele ehk luuakse erisus, mille järgi on võimalik toetust maksta teatud juhtudel ka neile lastele, kellele puuet pole määratud.

„Selle muudatuse eesmärk on tagada harva esinevate haiguste korral perele lisatoetus, kui puudele iseloomulikud piirangud lapsel puuduvad ja puuet ei ole alust määrata,“ rääkis Lahtvee teisest olulisest muudatusest ning lisas, et praegu on sellisteks haigusteks fenüülketonuuria, galaktoseemia ja veel mõned väga harva esinevad haigusseisundid, kus vaimsete võimete languse või muude kahjustuste ennetamiseks peab laps saama eritoitu.

Makstava toetuse suurus vastab raske puudega lapse toetuse suurusele ning on 2020. aastal 161,09 eurot kuus. Toetus määratakse esmakordsel taotlemisel alates puude raskusastme tuvastamise taotluse esitamise päevast. See muudatus puudutab umbes 50 last.

Alates maikuust ei pea tööealised inimesed töövõimet välistavate seisundite puhul puude raskusastme tuvastamisel enam pikka taotlusankeeti täitma. Kui inimene märgib ära töövõimet välistava seisundi, siis kinnitatud seisundite korral viiakse hindamine läbi tervisandmete alusel ning inimesel ei ole vaja erinevates valdkondades esinevaid piiranguid hinnata. Muudatus puudutab ligikaudu 30 000 töövõimet välistavate seisunditega tööealist inimest.

Kontaktid:

Kaili Uusmaa, sotsiaalkindlustusamet kommunikatsioonijuht, kaili.uusmaa@sotsiaalkindlustusamet.ee, 5087370

Leila Lahtvee, sotsiaalkindlustusamet ekspertiisi ja sotsiaaltoetuste talituse juht, leila.lahtvee@sotsiaalkindlustusamet.ee, 55512915

Terviseamet hoiatab pettuse eest

Posted

Terviseamet hoiatab, et ameti nimel tehakse telefoni teel libapakkumisi, mille sisuks on tasuline sõeluuring. Terviseamet ei müü kunagi midagi telefoni teel ja soovitab vastavasisulised kõned jätta tähelepanuta.

Terviseametini jõudis info murelikult inimeselt, kes sai kõne, milles esitleti end Terviseametina ja pakuti 37 € maksvat sõeluuringu testi, mis saadetakse soovijale koju. Tegemist on pettusega, millega terviseamet seotud ei ole. „Terviseamet ei tee kunagi telefoni teel ühtegi pakkumist ja seega tasub vastavasisulisi kõnesid ignoreerida,“ selgitab Terviseameti põhja regiooni nõunik Mihkel Näks.

Närviline aeg on väga soodne petturitele, kes kasutavad ära inimeste muret nii enda kui ka oma lähedaste tervise pärast. Seega tasub praegu igasugustesse pakkumistesse suhtuda kriitiliselt.

Ühtlasi tuletame meelde, et praegu ei ole olemas ühegi usaldusväärset kodust testi COVID-19 tuvastamiseks. Eestis on viirushaiguse COVID-19 tuvastamise võimekus  terviseameti, Tartu Ülikooli kliinikumi, Synlabi, Põhja-Eesti regionaalhaigla, Ida-Viru keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla, Pärnu haigla ja Kuressaare haigla laborites.

Terviseameti koduleht

Riik hakkab maksma eriolukorra ajal toetust erivajadusega laste vanematele

Posted

Sotsiaalministeerium

PRESSITEADE

9. aprill 2020

Vabariigi Valitsus kiitis täna heaks toetuse määramise erivajadusega last kasvatavale vanemale. Toetuse eesmärk on võimaldada asendussissetulek vanemale, kes peab tulenevalt eriolukorrast erivajadusega lapse kasvatamise tõttu olema ajutiselt töölt eemal.

„Haridusasutuste kaugõppele üleminek tähendab oluliselt suuremat koormust erivajadusega laste vanematele, sest lapse erivajadus eeldab täiendavat järelevalvet ja tuge nii õppimisel kui hooldustoimingutel, mistõttu peavad vanemad ajutiselt töölt ära tulema,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Samuti on mõnedel erivajadusega lastel nõrgenenud immuunsus, mis asetab nad COVID-19 riskirühma ning on mõistetav ja soovitatav, et olukorras, kus kaugtöö pole võimalik, jäävad vanemad ajutiselt töölt eemale ning riik pakub neile peredele tuge eriolukorra ajal toimetulekuks.“ 

Erivajadusega lapse vanema toetusele on õigus inimesel, kes kasvatab immuunpuudulikkusega, raske või sügava puudega või teatud haridusliku erivajadusega last ning kes on töötamise registri andmetel palgata puhkusel või kelle võlaõigusliku lepingu täitmine on peatatud. Toetuse saamiseks tuleb seega vanemal ja tööandjal või tööd võimaldaval isikul puhkusele jäämises või lepingu peatamises kokkuleppele jõuda ning töö- või käsundiandja peab kokkuleppe fikseerima töötamise registris.

Toetuse suurus on 70% lapsevanema eelmise kalendriaasta ühe kalendripäeva keskmisest sotsiaalmaksuga maksustatud tulust. Toetuse miinimumsumma ühes kuus on 540 eurot ja maksimumsumma 1050 eurot. Toetust makstakse tagasiulatuvalt alates vanema tasustamata puhkuse või võlaõigusliku lepingu täitmise peatamise päevast, kuid mitte varasemast kui 12.03.2020.

Valitsus kuulutas seoses COVID-19 haiguse levikuga 12.03.2020 välja eriolukorra ja otsustas viia haridusasutused distantsõppele.

Sotsiaalkindlustusamet saadab erivajadusega lapse vanematele toetuse saamise võimaluse kohta teavituse ja alates 13. aprillist ka iseteeninduse pakkumuse. Vanem peab toetuse saamise sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses kinnitama. Esimeste väljamaksetega alustatakse alates 20. aprillist.

Valitsus toetas sotsiaalministeeriumi ettepanekut eraldada toetuse maksmiseks 2020. aasta riigieelarve lisaeelarvega 10 miljonit eurot. Valitsus esitas 2. aprillil lisaeelarve seaduseelnõu Riigikogule menetlemiseks.

Toetuse saamise täpsemad tingimused on kirjas sotsiaalkindlustusameti kodulehel: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/erivajadusega-lapse-vanema-erakorraline-toetus

Teate edastas:

Silvia Peets

Sotsiaalministeerium

Kommunikatsiooniosakond

+372 626 9751 / + 372 5341 6977

press@sm.ee / silvia.peets@sm.ee

www.facebook.com/sotsiaalministeerium