Parkinsonihaiged ja nende hooldajad!

22.oktoobril kell 12.00 Valga PIK ( Kungla 15) 
Tartu neuroloogi loengule:  ” Parkinsoni tõve kaasaegsed ravi võimalused“                                      
Info tel.5283571 ELGA

Valgamaa Parkinsoni Haiguse Selts

Eakate päeva tähistamisest võttis osa sotsiaalminister

1.oktoobril toimus Otepää kultuurimajas rahvusvahelise eakate päeva tähistamine.
Päeva avas sotsiaalminister Tanel Kiik, kes rääkis eakate üha suurenevast olulisusest ühiskondlikkus sotsiaalpoliitilises kontekstis. Pensioniikka jõudnud inimesed on tihti töövõimelised veel pikki aastaid ja nende panustamist ühiskondlikku ellu tuleb igati toetada ning väärtustada.
Vallavanem Kaido Tamberg pööras oma sõnavõtus tähelepanu põlvkondade sidususe olulisusele. Ta pidas väga tähtsaks seda, et vanemad inimesed saaksid edasi anda oma tarkuse, kogemuse ja teadmised noorematele, siis on tagatud järjepidevus ning edu. Samuti kutsus vallavanem üles inimesi märkama ja hoolima, et ükski eakas ei peaks ennast tundma üksikuna.
Toredast päevast osa saama oli kogunenud üle 80-ne särasilmse ja rõõmsameelse inimese. Päevakava oli mitmekesine – õpetlikud ettekanded vaimsest tervisest, turvalisusest ning ohutusest vaheldusid meeleolukate tantsuliste ja laululiste etteastetega. Tervislikust toitumisest rääkis Kerttu Siim-Wilcox ja praktilise toiduvalmistamisega tegeles maja perenaine-kultuurikorraldaja Merle Soonberg. Ettekande lõpus oli võimalik kõigil päevast osavõtjatel maitsta tervislikku ning kohalikust toorainest valminud rooga.
Kohal olid abivahendeid tutvustamas ja müümas Invaru OÜ, Tervise Abi OÜ ning invaskuuterite demonstratsioon viis läbi Elu Ratastel OÜ. Kohal oli 7 erinevat elektrilist invarollerit ning kõigil soovijatel oli võimalik proovisõitu teha ning asjalikku nõu saada nii abivahendi ostmise kui rendi kohta.
Sügav kummardus kultuurikollektiividele Lõbusad Lesed – juhendaja Pille Plinte, Pääsusilmad -juhendaja Anne Udeküll ja Vokiratas – juhendaja Helgi Pung.
Täname Politse-ja Piirivalveametit, Päästeametit ning Maanteeametit.

Marika Ein
Otepää Invaühing

Pildid üritusest

EPIKoja liikmeklubi viies kohtumine

Valgamaa Puuetega Inimeste Kojas toimus 19. Septembril 2019a. EPIKoja liikmeklubi viies kohtumine

Liikmeklubis jagatakse omavahel mõtteid teiste EPIKoja liikmesorganisatsioonide eestvedajatega, kes kogevad oma töös sarnaseid olukordi, küsimusi ja väljakutseid. Väljastpoolt oma organisatsiooni saadud näited aitavad mõnikord oma situatsioonidele teisiti vaadata, samas pakuvad ka küünarnukitunnet.

Igas liikmeklubis:

1) käsitletakse mõnda liikmete jaoks olulist laiemat teemat (nt. organisatsiooni juhtimisküsimused, liikmesühingute toetamine, teenuste osutamine sihtgrupile, huvikaitse), mille käigus pühendame aega liikmete omavahelisele vabale suhtlusele, kontaktide loomisele, uuendamisele ja kogemuste vahetamisele;

2) viib ühe puudespetsiifilise või kroonilise haiguse spetsiifilise liidu esindaja läbi minikoolituse, tutvustades konkreetset puuet ja/või kroonilist seisundit ning sellega seonduvaid väljakutseid ja takistusi.

Viiendas liikmeklubis on fookuses puuetega inimeste organisatsioonide koostöö kohalike omavalitsustega osaleb Valga Vallavalitsuse sotsiaaltööteenistuse juhataja Jüri Kõre, kohtumise teises pooles anname ülevaate kutsehaiguste ja tööõnnetuste olemusest ning nendega seonduvatest väljakutsetest ja takistustest.

19.09.2019 toimuva liikmeklubi päevakava:

10:30-11:00 Kogunemine, tervituskohv
11:00-12:30 liikmeklubi vestlusring: puuetega inimeste
organisatsioonide koostöö kohalike omavalitsustega
Modereerib Marika Ein, Valgamaa Puuetega Inimeste
Koja juhatuse esimees
12:30-13:00 Lõuna
13:00-14:30 liikmeklubi vestlusring jätkub
14:30-14:45 Kohvipaus
14:45-16:15 liikmeklubi koolitus: Kutsehaiguste ja tööõnnetuste
olemus, nendega seonduvad väljakutsed ja takistused
Tiina Kink, Eesti Kutsehaigete Liidu tegevjuht
16.15-16.30 Kokkuvõte

TASUTA ÕIGUSABI ERIVAJADUSTEGA INIMESTELE

(KESKMISE, RASKE, SÜGAVA PUUDEGA)  JA VÄHEKINDLUSTATUD INIMESTELE

sissetulek (pereliikme kohta) jääb alla kehtiva miinimumtöötasu

Eelregistreerimine vastuvõtule

Valgamaa Puuetega Inimeste Kojas

(Kungla 15, Valga)

telefonil 601 5122/53 850 005

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ДЛЯ ЛЮДЕЙ С НЕДОСТАТКАМИ ЗДОРОВЬЯ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ

ЧЕЙ ДОХОД НА ОДНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ НИЖЕ УРОВНЯ УСТАНОВЛЕННОЙ В ЭР МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Регистрация на прием к юристу

     по телефону: 601 5122/53 850 005

KUIDAS OMASTE HOOLDAMISE KÕRVALT TÖÖLE MINNA?

Ei ole uudis, et nii Valgamaal kui üle Eesti elab üha rohkem eakaid inimesi. Samuti on kasvanud selliste inimeste arv, kes vajavad ühes või mitmes igapäevases tegevuses kõrvalist abi. Hoolduskoormus langeb sageli abivajaja lähedastele.

Kuigi Eesti seadusandlus otsesõnu seda ei nõua, jääb hooldusvajadusega lähedase – puudega täisealiste laste, vanemate, abikaasade – eest hoolitsemine pahatihti pere siseasjaks.  Väike sündimus ja suur väljaränne on kaasa toonud noorema põlvkonna kiire kahanemise, mistõttu üha väiksemale osale rahvastikust langeb üha suurem hoolduskoormus. Seega elavad meie seas inimesed, kelle tööpäevad algavad ammu enne koitu ja lõppevad varastel öötundidel. Hinnanguliselt on Eestis hoolduskohustus ligikaudu 30 000 naisel ja 17 000 mehel. Inimesed jäävad hoolduskoormuse tõttu tihtipeale tööturult eemale või on lisaks täisajaga töötamisele koormatud oma lähedaste hooldamisega.

Hooldamine nõuab aega ja jõudu

Küllap teab igaüks, kes pikema või lühema aja vältel on hooldanud oma lähedast, et selline olukord on stressirohke ja väsitav. Kõige keerulisem ongi erinevate rollide ühitamine: käia tööl, olla pere jaoks olemas, kasvatada lapsi ning olla ööpäevaringselt valmis rahuldama hooldatava lähedase vajadusi. Kuidas jätkata töölkäimist, kui mure ja kurnatus ei lase ametiülesannetele korralikult keskenduda? Kuidas lahkuda töölt ning pühenduda täiel rinnal omast hooldama, kui elu tahab elamast, arved maksmist?

Riiklikul tasandil on mõistetud, et hooldusvajadusega inimeste paremaks abistamiseks ja pereliikmete koormuse vähendamiseks on esmatähtis tegeleda pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse parandamisega, et inimesed ei peaks oma lähedaste hooldamise tõttu jääma aktiivsest tööelust eemale.

Teenuste kättesaadavuse parandamiseks on Valga vald kutsunud Euroopa Sotsiaalfondi rahastuse toel ellu projekti „Tööturul osalemist toetavate hoolekandeteenuste arendamine Valga vallas”, et toetada hoolduskoormusega inimeste tööle minemist ning tööl püsimist.

Teenused aitavad koormust vähendada

Projekti raames pakutakse järgnevaid teenuseid: päevahoiuteenus, isikliku abistaja teenus, koduhooldusteenus ja tugiisikuteenus. Neid teenuseid (va koduhooldusteenus) ei ole Valga vallas varasemalt pakutud.

Päevahoiuteenus on mõeldud täisealistele, kellele tööealine pereliige ei saa töötamise tõttu vajalikku hooldust tagada. Seega, kui teie hooldatav lähedane ei suuda seniks, kuni te tööl olete, enam kodustes tingimustes üksi toime tulla, saab abi päevahoiuteenusest.

Päevakeskus ootab kliente argipäevadel kella kaheksast kella viieni õhtul. Hetkel käib keskuses koos seitse inimest, nii eakaid kui noori, kuid ruumi jagub veel mitmekümnele. Päevahoiuteenust on võimalik kasutada kõikidel argipäevadel või siis vaid mõnel päeval nädalas – nii nagu vajadus on.

Klientide päevad on keskuses igal juhul tihedalt tegevusi täis. Hommikuti tehakse erinevaid käelisi tegevusi ning arutatakse ühiselt, mida lõunaks süüa teha. Söök tehakse nimelt päevakeskuses tegevusjuhendaja juhendamisel üheskoos: igaüks saab jõukohaselt panustada. Näiteks hiljuti tehti frikadellisuppi ning magustoiduks pannkooke. Vähesega igatähes ei lepita: ise meisterdatakse valmis kõik, isegi frikadellid. Pärast lõunasööki pestakse nõud ning kui ilm kannatab, minnakse jalutama.

Pärastlõunal on võimalik rahulikult pikutada või siis koos juhendajaga nuputamisraamatust ülesandeid lahendada. Teinekord loeb tegevusjuhendaja ette muinasjuturaamatuid ning toimub ühine arutelu, milliseid mõtteid etteloetu tekitas. Samuti mängitakse mitmesuguseid täringu- ja mõtlemismänge.

Päevahoiuteenuse osutaja MTÜ Päikeseringi Selts töötab selle nimel, et tegevused mitmekesistuksid. Näiteks alustab sügisel tegevust kunstiring.

Juba lähitulevikus plaanitakse päevakeskus avada Valgas aadressil Kungla 12, kuid kuniks maja remonditakse, osutatakse teenust Valga Puuetega Inimeste Kojas. Kuna päevahoiuteenust pakutakse sotsiaalfondi rahastatud projektist, on teenus tasuta. Oma huvist teadaandmiseks tuleb pöörduda Valga vallavalitsuse sotsiaaltööteenistuse poole aadressil Puiestee 8 Valga või e-posti teel valga@valga.ee. Teenuseid saab taotleda ka e-keskkonnas, mille leiab Valga valla kodulehelt www.valga.ee.

Anu Viltrop

Projektijuht

Paranevad sotsiaaltöötajate liiklemisvõimalused vallas!

Valga Vallavalitsuse sotsiaaltööteenistus sai täna kätte uued teenistusautod. Tegu on kahe Kia Sportage’iga, mille tehniline võimekus tagab sotsiaaltöötajate jõudmise abivajajateni asukohast ja ilmaoludest sõltumata.

„Vanad elektriautod teenisid meid küll hästi, kuid kahjuks olid need juba üsna katki ja näha oli, et tuleb uuematega asendada. Täna saingi sotsiaaltööteenistuse töötajatel kätt suruda ning uute autode võtmed üle anda. Rõõmu valmistab enim just see, et nende autodega on tagatud parem ligipääsetavus erinevatesse Valga valla piirkondadesse ning meie ametnikud saavad ka hõlpsamini oma tööd teha,” põhjendas sotsiaalvaldkonna asevallavanem Jüri Konrad autode hankimise vajadust.

„Eneseteadvustamise ja elukestva õppe kaudu uue eneseteostuseni“

45+ koolitus hakkab toimuma Kungla 15  esimene kohtumine 24.08 kell 9.30 ja koolitus lõppeb kell 17.00.  

„Eneseteadvustamise ja elukestva õppe kaudu uue eneseteostuseni“ projekt „Õpioskuste ja eneseteadlikkuse kasvu kaudu uute algusteni“

Kellele 24.08.2019 – 16.11.2019 toimuv koolitusprogramm on mõeldud:
 Üle 45-aastased inimestele, kelle omandatud haridus ei võimalda leida enam erialast tööd ja/või kes sooviksid keskeas luua endale uut südamelähedast karjääri või alustada näiteks ettevõtlusega. Osaleja vajab inspiratsiooni, et see samm ette võtta.
Koolitus on osalejatele TASUTA, sh ka toitlustus!
Koolitusprogramm:
I moodul „Enesearengu võtmekohad“, 24.08.2019 (1 päev)
 Eesmärgiks on eneseteadlikkust tõsta – kes ma olen, millised on minu vajadused, väärtused ja hoiakud. Mida pean endas arendama ja kuhu soovin oma elus edasi liikuda.
II moodul: „Minu edasiõppimise võimalused“, 6.-7.09.2019 (1,5 päeva)
 Eesmärgiks on saada teadlikuks edasiõppimise võimalustest ja valikutest, sh kuulda praktikutelt näited õpingute jätkamisest ning tuvastada enda efektiivseimad õpimeetodid.
III moodul : „Digivõimalused suhtlemisel“, 20.-21.09.2019 (1,5 päeva)
 Eesmärgiks on õppida kasutama elektroonilisi suhtluskanaleid, suhtevõrgustikke ja otsingumootoreid ning tunda elektroonilise kirjavahetuse eripärasid.
IV moodul: „Ettevõtlikkus ja loovus minu elus“, 4.-5.10.2019 (1,5 päeva)
 Eesmärgiks on analüüsida oma ettevõtlikkust, treenida oma algatusvõimet ja enesekindlust, äratada loovust ning raamist välja mõtlemist.
V moodul : „Sotsiaalsed oskused“, 18.-19.10.2019 (1,5 päeva)
 Eesmärgiks on arendada suhtlemisoskusi, sh kuulamine, selge eneseväljendus, enesekehtestamine ning kehakeele jälgimine. Analüüsida erinevaid inimtüüpe.
VI moodul: „Enese esitluse oskused“, 1.-2.11.2019 (1,5 päeva)
 Eesmärgiks on treenida esinemisjulgust, sh enese esitlemist tööintervjuul. Rääkida isikubrändist – kuidas endast tugevat kuvandit luua ning isikupära välja tuua.
VII moodul: „Disainmõtlemine isikliku karjääri planeerimisel“, 15.-16.11.2019 (1,5 päeva)
 Eesmärgiks on analüüsida, kuidas disainida oma edasist eluplaani. Toimub koolitusprogrammi kokkuvõtmine ning pidulik lõpetamine.
NB! Iga osaleja saab 2 individuaalset coachingu sessiooni, kus tegeletakse talle huvipakkuvate teemadega. Lisaks ka individuaalse kirjaliku tagasiside oma tugevuste kohta.
Koolitusel osalemiseks palume registreeruda 19. augustiks. Osalejate arv on piiratud.
Küsimused ning registreerumine:
Anneli Kikkas, anneli@kahh.ee, K.A.H.H. Grupp. Tel. 50 30 793

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

„Eneseteostuseni läbi elukestva õppe ja eneseteadvustamise“ projekt „Õpioskuste ja eneseteadlikkuse kasvu kaudu uute algusteni“

KOOLITUSPROGRAMM TOIMUB 24.08 – 15.11.2019 VALGAS.
Sihtgrupiks on kuni 45-aastased lapsevanemad, kellel on lõpetamata jäänud põhi-, kutse- või keskharidus. Või on, aga pole erialast kutset omandatud ja kes on olnud isiklikel põhjustel õppimisest vähemalt aasta eemal. Osaleja sooviks on jätkata oma õpinguid ning ta otsib inspiratsiooni, et see samm ette võtta. Koolitus on osalejatele TASUTA, sh toitlustus ja lastehoid!


Koolitusprogramm:
I moodul „Enesearengu võtmekohad“, 24.08.2019 (1 päev)
 Eesmärgiks on eneseteadlikkust tõsta – kes ma olen, millised on minu tugevused ning mida pean endas arendama, mida ma vajan ja kuhu soovin jõuda oma elus.
II moodul: „Minu edasiõppimise võimalused“, 6.-7.09.2019 (1,5 päeva)
 Eesmärgiks on saada teadlikuks edasiõppimise võimalustest ja valikutest ning tuvastada enda efektiivseimad õpimeetodid.
III moodul : „Erinevad rollid minu elus“, 20.-21.09.2019 (1,5 päeva)
 Eesmärgiks on analüüsida prioriteete oma elus tänasel hetkel ning õppida aja planeerimist erinevate tegevuste vahel.
IV moodul: „Sotsiaalsed oskused“, 4.-5.10.2019 (1,5 päeva)
 Eesmärgiks on arendada suhtlemisoskusi, sh kuulamine, selge eneseväljendus, enesekehtestamine ning kehakeele jälgimine.
V moodul : „Enese esitluse oskused“, 18.-19.10.2019 (1,5 päeva)
 Eesmärgiks on treenida esinemisjulgust, sh enese esitlemist kooli sisseastumiskatsetel või tööintervjuul. Rääkida isikubrändist – kuidas endast tugevat kuvandit luua.
VI moodul: „Ettevõtlikkus ja loovus minu elus“, 1.-2.11.2019 (1,5 päeva)
 Eesmärgiks on treenida oma algatusvõimet ja enesekindlust, äratada loovust ning raamist välja mõtlemist.
VII moodul: „Disainmõtlemine isikliku karjääri planeerimisel“, 15.-16.11.2019 (1,5 päeva)
 Eesmärgiks on analüüsida, kuidas disainida oma edasist eluplaani. Toimub koolitusprogrammi kokkuvõtmine ning pidulik lõpetamine.
NB! Iga osaleja saab 2 individuaalset coachingu sessiooni talle huvipakkuvatel teemadel, lisaks veel kirjaliku tagasiside oma tugevuste kohta. Reedeti on koolitus 17.00 – 20.00. Laupäeviti 10.00-17.00.
Koolitusel osalemiseks palume registreeruda 19. augustiks meili teel anneli@kahh.ee.
Osalejate arv on piiratud, gruppi mahub 10 inimest. Küsimused ning registreerumine:
Anneli Kikkas, anneli@kahh.ee, K.A.H.H. Grupp. Tel. 50 30 793

Tööturul osalemist soodustavate hoolekandeteenuste osutamine Valga vallas

Projekti eesmärk ja tulemused

SA Innove rahastab meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” raames projekti „Tööturul osalemist soodustavate hoolekandeteenuste osutamine Valga vallas”

Projekti kogumaksumuseks on 431 720.00 eurot, millest toetus moodustab maksimaalselt  323 790 eurot.  Ülejäänud projekti abikõlbulike kulude maksumus kaetakse valla poolse omafinantseeringuga.

Projekti eesmärgiks on tööealiste inimeste hoolduskoormuse vähendamine ja tööturule sisenemise  või tööturul jätkamise või tööealiste erivajadustega inimeste toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks.

Projekti tegevusteks on koduteenuse, tugiisikuteenuse, isikliku abistaja teenuse ja väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse (päevahoiu või intervallhooldusteenuse) osutamine ja teenuste toel projekti eesmärgi – hooldajate koormuse vähendamine ja nende tööturule viimine/hoidmine – täitmine. Nimetatutest kõige komplekssemaks teenuseks on eakate ja puuetega inimeste päevahoid, kus turvalise viibimise, puhkamise,  huvitava ajaveetmise ja arendava tegevuse kõrval pakutakse teenuse saajatele ka toitlustust ja vajadusel kodu ja hoiukoha vahel liikumiseks transporti.  Kavatsuse (projekti taotluse) kohaselt on võimalik teenust osutada kuni 250 inimesele ja selle tulemusena parandada 80-120 inimese võimalusi tööturul osalemiseks.

Projekti eelarves on kavandatud raha päevahoiuteenuse osutamiseks vajalike ruumide remondiks aadressil Kungla tn 12 (endine Kurepesa lastekodu hoone). Nimetatud hoone kujuneb  remondi järel sotsiaalteenuste keskuseks, kus hakkavad paiknema vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistus, juba nimetatud päevahoiu teenus, lastele erakorralise abi andmiseks vajalik turvakodu ja puuetega laste hoiuteenus.

Projekti partneriteks on MTÜ Päikeseringi Selts, kes korraldab koduteenuse, isikliku abistaja teenuse ja väljaspool kodu üldhooldusteenuse osutamist ja tugiisikuteenuse osutajaks on Valga Abikeskus MTÜ. Projektijuhtimise teenuse tagab Pyramid Consult OÜ. 

Projekt algas 2018.a. a. detsembris ja selle kestvuseks on kaks aastat, 2020 aasta novembrikuu lõpuni.

Projekti kohta on elanikele infot jagatud valla kodulehekülje, vallalehe Valga Teataja ja raadio RUUT ning Puuetega Inimeste Kojas korraldatud teabepäevade vahendusel.

Valdkonnaga tegelevad töötajad

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Teenistuse juhataja Jüri Kõre 5340 2123 jyri.kore@valga.ee Kabinet 105
Puuetega inimeste
juhtivspetsialist
Marleen Ein 5349 6644 marleen.ein@valga.ee Kabinet 107